Diplomska stručna praksa

Opis predmeta

Stručna praksa omogućuje studentima izravan dodir s poslovnim i industrijskim okruženjem tijekom diplomskog studija kroz rješavanje inženjerskih zadaća pod vodstvom i nadzorom stručnih voditelja u poduzećima. Poduzeća nude teme koje studenti samostalno odabiru. Poduzeće praktikantu dodjeljuje stručnog voditelja koji prati i nadzire rad studenta. Student po završetku prakse sastavlja izvješće kojeg treba potvrditi stručni voditelj u poduzeću. Potvrđeno izvješće nakon toga pregledava voditelj stručne prakse sa suradnicima i donosi odluku o priznavanju prakse. Studenti se kroz stručnu praksu upoznaju s ustrojem i organizacijom rada u poduzeću, načelima projektne organizacije i rada u timu, rade samostalno na rješavanju jednostavnijih inženjerskih zadataka i pripremaju izvješće o odrađenoj stručnoj praksi.

Ishodi učenja

 1. Objasniti ustroj i organizaciju rada u poduzeću
 2. Objasniti načela projektne organizacije i rada u timu
 3. Primijeniti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju na samostalno rješavanje inženjerskih zadataka
 4. Odabrati odgovarajuće tehnologije za optimalno rješenje inženjerskog problema
 5. Procijeniti resurse potrebne za rješavanje postavljenih zadataka
 6. Generirati dokumentaciju i izvješće o stručnoj praksi

Oblici nastave

Stručna praksa

Student odabire područje, temu i poduzeće u kojem želi obavljati stručnu praksu. Stručni voditelj u poduzeću nadzire rad i napredak studenta te ga usmjerava prilikom rješavanja dodijeljenog zadatka. Po završetku stručne prakse student sastavlja izvješće o radu u elektroničkom obliku, kojeg potvrđuje stručni voditelj u poduzeću. Voditelj stručne prakse sa suradnicima pregledava izvješća o radu te donosi odluku o priznavanju stručne prakse.

Tjedni plan nastave

 1. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 2. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 3. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 4. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 5. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 6. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 7. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 8. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 9. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 10. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 11. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 12. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 13. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 14. nastava se održava u ljetnim mjesecima
 15. nastava se održava u ljetnim mjesecima

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Elektronika (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Obradba informacija (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Računarska znanost (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Stručna praksa (2. semestar) (4. semestar)

Literatura

- (.), -, -

Za studente

Izvedba

ID 186809
  Ljetni semestar
0 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
120 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan