Osiguranje i reosiguranje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Ciljevi kolegija su razviti naprednu razinu teorijskih znanja u vezi s razumijevanjem opće korisne funkcije osiguranja i reosiguranja za društvenu zajednicu; razviti specifična znanja o pojedinim vrstama osiguranja i reosiguranja, njihovim pravnim aspektima, i tržištima osiguranja i reosiguranja u Europi i svijetu; analizirati mogućnosti koje pružaju digitalizacija i razvoj tehnologije za unapređenje poslovanja društava za osiguranja; te primijeniti stečena znanstvena i stručna znanja u sferi funkcioniranja društava za osiguranje i u uvjetima digitalizacije i tehnološkog napretka na tržištima osiguranja i reosiguranja u RH, EU i svijetu.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Ćurak,M.,Jakovčević,D. (2007.), Osiguranje i rizici, RRiF Plus
Rejda, G.E., McNamara, M. (2016.), Principles of Risk Management and Insurance, Pearson
Cappiello, A. (2018.), Technology and the Insurance Industry: Re-configuring the Competitive Landscape, Palgrave Pivot
Vaughan, T.M., Vaughan, E.J. (2013.), Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley & Sons, John Wiley & Sons
Eling, M., Lehmann, M. (2017.), The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks,

Za studente

Izvedba

ID 209121
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik