Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  Ante Šare, dipl. ing.

  U mirovini, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: