Seminar za stjecanje generičkih vještina - Seminar o poduzetništvu - Dr&Co

Opis predmeta

Cilj seminara je informirati, educirati i motivirati doktorande u području inovacija i poduzetništva. Doktorandi će se informirati o tehnologijskoj infrastrukturi Sveučilišta i državnim agencijama te njihovim aktualnim projektima. Educirat će se o poduzetništvu pokretanom poslovnim prilikama (opportunity driven), osnovama poslovnog planiranja, izvorima kapitala i načinima prezentiranja poslovnih projekata. Kroz motivacijska predavanja upoznat će se s kolegama koji su pokrenuli vlastita poduzeća. U izvedbi seminara sudjelovat će brojni gosti.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11680
  Ljetni semestar
6 ECTS