Seminar za stjecanje generičkih vještina - Seminar o poduzetništvu - Dr&Co

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj seminara je informirati, educirati i motivirati doktorske studente FER-a u području inovacija i poduzetništva. Studenti će se informirati o tehnologijskoj infrastrukturi Sveučilišta i državnim agencijama, te njihovim aktualnim programima potpore. Educirat će se o poduzetništvu pokretanom poslovnim prilikama (opportunity driven), osnovama poslovnog planiranja, izvorima kapitala i načinima prezentiranja poslovnih ideja. Kroz motivacijska predavanja upoznat će se s kolegama koji su pokrenuli vlastita poduzeća. U izvedbi seminara sudjelovat će gosti.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Bill Aulet (2013.), Disciplined Entrepreneurship, John Wiley & Sons
Thomas N. Duening, Robert A. Hisrich, Michael A. Lechter (2014.), Technology Entrepreneurship, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 170569
  Ljetni semestar
0 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje