Upravljanje tržištem

Opis predmeta

Ovaj kolegij omogućit će studentima razumijevanje marketinških koncepata i procesa upravljanja tržištem, te njihovu primjenu u specifičnom kontekstu industrije. Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći identificirati prilike i prijetnje u globalnom marketinškom okruženju, analizirati i interpretirati podatke o tržištu, odabrati ciljno tržište i preporučiti marketinške aktivnosti koje osiguravaju dobru tržišnu poziciju, te dati prijedloge za iskorištavanje tržišnih prilika i kreirati prijedloge marketinških aktivnosti.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Kotler, Ph., Keller, K.L. (2008.), Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja), Pearson Education/MATE d.o.o. Zagreb
skupina autora, urednici: Previšić, J., Ozretić Došen, Đ. (2007.), Osnove marketinga, Adverta Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 209123
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik