Konstrukcija elektroničkih uređaja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Predmetom se daje pregled načela inženjerskog pristupa izvedbi uređaja i sustava. Okvirni sadržaj: Načela projektiranja i izvedbe elektroničkih uređaja i sustava. Načini proizvodnje elektroničkih sustava u industrijskim uvjetima. Životni vijek i pouzdanost. Značajke realnih elektroničkih komponenti, nadomjesne sheme, standardni načini obilježavanja i pakiranja komponenti. Značajke izvora napajanja elektroničkih uređaja i sustava. Projektiranje i izrada tiskanih pločica. Načini povezivanja elektroničkih komponenti. Odvođenje topline: prirodno i prisilno strujanje, projektiranje hladila. Prekostrujna i prenaponska zaštita. Elektromagnetska kompatibilnost. Propisi i norme. Tehnička dokumentacija. Upravljanje kakvoćom. Primjeri.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Obvezni predmeti modula - po izboru (6. semestar)

Opće kompetencije

Primijenjena elektrotehnička stručna disciplina: načela inženjerskog pristupa izvedbi uređaja i sustava, prvenstveno za uvjete srednjih i malih proizvodnih poduzeća. Upoznavanje sa značajkama realnih elektroničkih komponenti i realnim uvjetima rada uređaja i sustava. Ispitivanje komponenata i elektroničkih sustava.

Ishodi učenja

 1. objasniti načela projektiranja i izvedbe elektroničkih uređaja i sustava te dati primjer načina proizvodnje elektroničkih sustava u industrijskim uvjetima
 2. analizirati i usporediti značajke realnih elektroničkih komponenti, nadomjesne sheme, životni ciklus i pouzdanost
 3. izračunati značajke izvora napajanja elektroničkih uređaja i sustava i projektirati jednostavnije izvore
 4. dizajnirati i izrada tiskanih pločica. Načini povezivanja elektroničkih komponenti
 5. izračunati odvođenje topline: prirodno i prisilno strujanje, projektiranje hladila.
 6. dizajnirati prekostrujnu i prenaponsku zaštitu. Analizirati elektromagnetska kompatibilnost.
 7. objasniti propise i norme. Tehnička dokumentacija. Upravljanje kakvoćom. Primjeri.

Oblici nastave

Predavanja

Provjere znanja

Prvi međuispit pismeni, završni ispit pismeni i usmeni

Laboratorijske vježbe

Konzultacije

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Stručni posjeti

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Načela projektiranja i izvedbe elektroničkih uređaja i sustava.
 2. Načini proizvodnje elektroničkih sustava u industrijskim uvjetima.
 3. Životni vijek i pouzdanost.
 4. Značajke realnih elektroničkih komponenti, nadomjesne sheme, standardni načini obilježavanja i pakiranja komponenti.
 5. Značajke izvora napajanja elektroničkih uređaja i sustava.
 6. Projektiranje i izrada tiskanih pločica. Načini povezivanja elektroničkih komponenti.
 7. Primjeri i zadaci
 8. Provjera znanja - pismeni međuispit
 9. Odvođenje topline: prirodno i prisilno strujanje, projektiranje hladila.
 10. Prekostrujna i prenaponska zaštita.
 11. Elektromagnetska kompatibilnost.
 12. Propisi i norme.
 13. Tehnička dokumentacija. Upravljanje kakvoćom.
 14. Primjeri i zadaci
 15. Provjera znanja - završni ispit, pismeni i usmeni

Literatura

Kim R. Fowler (1996.), Electronic instrument design, Oxford University Press
R. Magjarević, M. Cifrek, Z. Stare, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković (2004.), Konstrukcija i proizvodnja elektroničkih uređaja, FER-ZESOI
Henry W. Ott John Wiley & Sons (1988.), Noise reduction techniques in Electronic Systems, Inc.
Paul Horowitz, Winfield Hill (2001.), The art of electronics, Cambridge University Press
R. Magjarević, Z. Stare, M. Cifrek, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković (2009.), Projektiranje tiskanih veza, Sveučilište u Zagrebu, FER

Za studente

Izvedba

ID 34308
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan