Umreženi senzori, senzorski podaci i primjena u osiguranju

Opis predmeta

Umreženi senzori su dostupna tehnologija koja se sve intenzivnije koristi u brojnim područjima industrije, okolišu, životnom i radnom prostoru, a analiza njihovih podataka sustavima strojne inteligencije otvara nove poslovne primjene uključivo prilagodbu pojedinom kupcu. Cilj ovog predmeta je dati uvid u tehnologije umreženih senzorskih sustava i njihove primjene te u mogućnosti korištenja senzorskih podataka u osiguranju. Obradit će osnove tehnologije senzora, senzorskih mreža, prikupljanja i analize podataka posebice pouzdanost i sigurnost podataka. Cilj je dobiti uvid u mogućnosti i ograničenja tehnologije, modele vlasništva uređaja i podataka, te poslovne modele. Polaznici će upoznati primjene umreženih senzora u više domena: praćenju zdravlja i životnog stila osoba, pametnim radnim i životnim prostorima, umreženim vozilima i prometu, proizvodnji, poljoprivredi, i nadzoru okoliša. Obradit će se studije slučaja primjene senzorskih podataka u osiguranju. U izvedbi predmeta kombinirat će se predavanja, gosti predavači, analiza studija slučaja i grupni rad.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

McKinsey Global Institute (2015.), The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, McKinsey & Company
American International Group (2015.), The Internet of Things: Evolution or Revolution? Part 1 in a Series, American International Group
S.L.B VanderLinden, S.M. Millie, N. Anderson, S. Chishti (2018.), The INSURTECH Book: The Insurance Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 209128
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik