Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja projektima s naglaskom na istraživačke i znanstvene projekte te povezivanja dobrih praksi iz područja upravljanja opsegom i rizicima, planiranja i provođenja projekata s doktorskim istraživanjem. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okviri s naglaskom na ona područja koja su od velikog značaja za uspješnu provedbu doktorskog istraživanja. Studenti će kroz interaktivnu radionicu aktivno sudjelovati u timskom rješavanju problema različitih studijskih primjera projekata. Ideja je da vještina potakne doktorske studente učinkovitijem upravljanju i usmjeravanju aktivnosti u doktorskim istraživanjima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Project Management Institute (2017.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute
Project Management Institute (2011.), Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, Project Management Institute

Za studente

Izvedba

ID 170573
  Zimski semestar
0 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje