Seminar za stjecanje generičkih vještina - Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje