Regulatorni aspekti mreža i usluga

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, Z. Skočir (1997.), Telekomunikacije – tehnologija i tržište, Element
A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element

Izvedba

ID 155031
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik