Pavle Skočir, mag. ing.

Asistent, Zavod za telekomunikacije

Nastava

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci