Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Ivan Čilić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za telekomunikacije

  Performance Evaluation of Container Orchestration Tools in Edge Computing Environments

  Čilić, Ivan ; Krivić, Petar ; Podnar Žarko, Ivana ; Kušek, Mario
  Znanstveni i pregledni radovi, 2023.
  Sensors

  Adaptive Data-Driven Routing for Edge-to-Cloud Continuum: a Content-Based Publish/Subscribe Approach

  Čilić, Ivan ; Podnar Žarko, Ivana
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
  2022 Global Internet of Things Summit (GIoTS)

  Adaptive Data-Driven Edge-to-Cloud Environment

  Čilić, Ivan ; Podnar Žarko, Ivana
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2022.
  The 30th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks - PhD Forum

  Towards Service Orchestration for the Cloud-to-Thing Continuum

  Čilić, Ivan ; Podnar Žarko, Ivana ; Kušek, Mario
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
  6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)

  Zaštita kontrolnih veza u programski upravljanoj mreži

  Čilić, Ivan
  Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2018.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2020.
  Na zavodu od:
  2020.