Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    Ana Petra Jukić, univ. mag. ing, comp.

    Istraživač, Zavod za telekomunikacije

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski