Sigurnost računalnih mreža

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Informacijski sustavi su osnova modernog poslovanja. Temeljna infrastruktura na kojoj se baziraju su, izmedu ostalog, i računalne mreže te Internet kao najpoznatija mreža. Zbog toga je izuzetno važno da se studenti upoznaju sa sigurnosnim problemima današnjih računalnih mreža i načinima na koji se ti problemi rješavaju, odnosno ublažuju. U sklopu predmeta proći će se po različitim slojevima računalne mreže te će se u svakom sloju ukazati na probleme i njihova rješenja. Poseban naglasak bit će na TCP/IP porodici protokola. Preduvjeti za ovaj predmet uključuju osnovna znanja o računalnim mrežama i operacijskim sustavima, poznavanje programiranja i osnovna matematička znanja, uključivši osnovna znanja o kriptografskim algoritmima.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Mike Meyers (2018.), CompTIA Network+ Certification All-in-One Exam Guide, Seventh Edition (Exam N10-007), McGraw Hill Professional
Glen D. Singh, Rishi Latchmepersad (2018.), CompTIA Network+ Certification Guide, Packt Publishing Ltd

Za studente

Izvedba

ID 154994
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik