Sigurnost računalnih mreža

Opis predmeta

Informacijski sustavi su osnova modernog poslovanja. Temeljna infrastruktura na kojoj se baziraju su, između ostalog, i računalne mreže te Internet kao najpoznatija mreža. Zbog toga je izuzetno važno da se studenti upoznaju sa sigurnosnim problemima današnjih računalnih mreža i načinima na koji se ti problemi rješavaju, odnosno ublažuju. U sklopu predmeta proći će se po različitim slojevima računalne mreže te će se u svakom sloju ukazati na probleme i njihova rješenja. Poseban naglasak bit će na TCP/IP porodici protokola. Preduvjeti za ovaj predmet uključuju osnovna znanja o računalnim mrežama i operacijskim sustavima te poznavanje programiranja.

Studijski programi

Izvedba

ID 154994
6 ECTS