Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    dr. sc. Marko Zec

    Stručni suradnik, Zavod za telekomunikacije

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Izabrani projekti