Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  doc. dr. sc. Martina Antonić

  Docent, Zavod za telekomunikacije

  Performance Modeling of Publish/Subscribe Middleware Components

  Antonic, Aleksandar ; Antonic, Martina
  Drugi radovi u zbornicima skupova, 2020.
  44th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC 2020)

  1. Marjanović, Martina; Antonić, Aleksandar; Podnar Žarko, Ivana.
  Edge computing architecture for mobile crowdsensing. // IEEE Access. Vol. 6 (2018) , no.1; pp. 10662-10674.


  2. Antonić, Aleksandar; Marjanović, Martina; Pripužić, Krešimir; Podnar Žarko, Ivana.
  A Mobile Crowd Sensing Ecosystem Enabled by CUPUS: Cloud-based Publish/Subscribe Middleware for the Internet of Things. // Future generation computer systems. Vol. 56 (2016) ; pp. 607-622. 


  3. Marjanović, Martina; Skorin-Kapov, Lea; Pripužić, Krešimir; Antonić, Aleksandar; Podnar Žarko, Ivana.
  Energy-aware and quality-driven sensor management for green mobile crowd sensing. // Journal of network and computer applications. Vol. 59 (2016) ; pp. 95-108.

  Životopis

  Martina Antonić (r. Marjanović) rođena je 07. srpnja 1989. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i XV. gimnaziju (prirodoslovno-matematički smjer). U srpnju 2013. godine diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – FER (studij Informacijske i komunikacijske tehnologije, profil Telekomunikacije i informatika). U zimskom semestru akademske godine 2012./2013. bila je 6 mjeseci na studentskoj razmjeni u sklopu programa Erasmus na Tehničkom sveučilištu u Beču (Technische Universität Wien). U listopadu 2013. godine započela je doktorski studij na FER-u koji je završila u svibnju 2018. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Energy-efficient mobile crowdsensing in the Internet of Things domain“ za koju je na 681. sjednici Fakultetskog vijeća nagrađena Srebrnom plaketom „Josip Lončar” za ak. god. 2017./2018. za naročito uspješnu doktorsku disertaciju.

  U rujnu 2013. godine zaposlena je na radnom mjestu zavodskog suradnika na Zavodu za telekomunikacije FER-a,  od siječnja 2015. do prosinca 2016. godine radi kao HRZZ stručni suradnik, a od siječnja do prosinca 2017. kao HRZZ asistent. Od ožujka 2018. godine do travnja 2019. zaposlena je kao istraživač na projektu  Znanstvenog centra izvrsnosti. Od travnja 2019. radi na Zavodu za telekomunikacije na radnom mjestu docenta. Od ak. god. 2013./2014. aktivno sudjeluje i u izvođenju nastave na diplomskom studiju na kolegijima Raspodijeljeni sustavi, Umrežavanje sadržaja, Laboratorij telekomunikacija i informatike 1 i Raspodijeljena obrada velike količine podataka. Istraživački interesi su joj usmjereni na Internet stvari i obradu velikih količina podataka u području skupnog opažanja okoline u pokretu. Tečno govori engleski i njemački jezik, a služi se i talijanskim jezikom. Član je udruga IEEE i IEEE Young Professionals.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Kompetencije

  • Computers and information processing
   Computer applications Edge computing Big Data applications Green computing Computer networks Crowdsourcing Internet of Things Linked data Performance analysis Data processing Data analysis Data collection Data preprocessing Crowdsourcing Internet of Things Distributed computing Collaborative work Crowdsourcing Distributed information systems Publish-subscribe Internet of Things Context-aware services
  • Professional communication
   Information systems Data processing Distributed information systems
  • Communications technology
   Communication networks Crowdsourcing Internet of Things Linked data Mobile nodes Quality of service Publish subscribe systems
  • Mathematics
   Distributed algorithms

  Profesionalni interesi i članstva

  • IEEE
  • IEEE Young Professionals

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2013.
  Godina doktoriranja:
  2018.
  Na zavodu od:
  2013.

  Izabrani projekti

  RETROFIT: Efficient Real-Time Processing of Fast Geospatial Data - projekt financira HRZZ (istraživač, 03/2018. - 03/2023., voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić)

  DATACROSS: Advanced methods and technologies in Data Science and Cooperative Systems - projekt financira Europski fond za regionalni razvoj (istraživač, 11/2017. - 10/2022., voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Petrović)

  symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments - H2020 projekt (istraživač, 01/2016. - 12/2018., voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko)

  OpenIoT: Open Source Solution for the Internet of Things into the Cloud - FP7 projekt (istraživač, 06/2013. - 02/2015., voditelj projekta:  prof. dr. sc. Manfred Hasuwirth)

  HUTS: Human-centric Communications in Smart Networks - projekt financira HRZZ (istraživač, 10/2014. - 09/2017., voditelj projekta: prof. dr. sc. Maja Matijašević)