Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  dr. sc. Denis Salopek

  Asistent, Zavod za telekomunikacije

  Funkcija: Asistent, Zavod za telekomunikacije

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2013.
  Godina doktoriranja:
  2022.
  Na zavodu od:
  2013.