Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  doc. dr. sc. Nikola Popović

  Vanjski suradnik, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail:

  Nastava

  Poslijediplomski specijalistički