Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  izv. prof. dr. sc. Denis Gračanin

  Vanjski suradnik, Zavod za telekomunikacije

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail:

  Nastava

  Poslijediplomski doktorski