Upravljanje dionicima i komunikacijom projekta

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Razumijevanje značaja, utjecaja, mehanizama i najčešćih problema komunikacije na projektu. Upoznavanje s vještinama komuniciranja i mogućnostima njihovih poboljšanja. Definiranje komunikacije unutar projektnog tima i komunikacije s vanjskim dionicima unutar i izvan organizacije. Upoznavanje sa specifičnostima virtualnih timova, prednostima i rizicima s obzirom na komunikaciju te tehnološkim rješenjima za učinkoviti tad. Opisivanje novih koncepata timskog rada i specifičnosti globalne organizacije s obzirom na upravljanje dionicima. Osnove identifikacije, analize i upravljanja dionicima na projektu te njihovo aktivno uključivanje u sve procese. Specifičnosti upravljanja globalnim projektima. Razumijevanje utjecaja dobrog vodstva na komunikaciju i učinkovito uključivanje projektnih dionika.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Project Management Institute (2013.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Inst
Tres Roeder (2013.), Managing Project Stakeholders, John Wiley & Sons
William Dow, Bruce Taylor (2015.), Project Management Communication Tools,

Za studente

Izvedba

ID 181869
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik