Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Ivona Brandic

  Vanjski suradnik, Zavod za telekomunikacije

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: