Sigurnost web-aplikacija

Opis predmeta

Web aplikacije i servisi jedan su od najbitnijih sastavnih elemenata Interneta kakvog poznajemo. Tendencija personalizacije internetskih usluga korisnicima rezultira u velikoj količini povjerljivih korisničkih podataka koji se koriste u okviru usluga. Kako bi se takvi podaci, kao i web aplikacije i servisi, adekvatno osigurali potrebno je poznavanje problema sigurnosti web aplikacija. U okviru predmeta prikazat će se najkorištenije arhitekture web aplikacija i servisa na kojima će biti pokazano kako uključiti sigurnost u sam dizajn. Predstavit će se najčešće ranjivosti, načini iskorištavanja te mogućnosti zaštite. Konačno, demonstrirat će se odabrani alati za provjeru ranjivosti web aplikacija.

Studijski programi

Post-graduate spec. study

Izvedba

ID 172131
6 ECTS