Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  dr. sc. Ivana Rašan

  Vanjski suradnik, Zavod za telekomunikacije

  Konzultacije:

  Po dogovoru.

  ·         MIPRO 2021 - The 44th International Convention on Information, Communication and Electroni Technology: Ivana Rašan, Digitalization in the Role of Humanization or Dehumanization of Modern Society

  ·         Ana Keselj, Iva Topolovac, Matea Žilak and Ivana Rašan, The impact of legislation on website accessibility: Croatian case-study.

  ·         30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS 2019, Varaždin, FOI. Izlaganje: Ivana Rašan, Ivan Slivar, Matea Žilak, Željka Car, Jasmina Ivšac Pavliša (2019). ICT-AAC aplikacije kao medij za komunikaciju i učenje.

  ·         Topolovac, Iva; Rašan, Ivana; Car, Željka; Majerski, Ivo, Collaborative Framework for Implementation of Accessible Digital Solutions // Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2021, 241 (2021), 53-63 doi:10.1007/978-981-16-2994-5_5

  ·         Žilak, Matea; Rašan, Ivana; Kešelj, Ana; Car, Željka, Process Model for Accessible Website User Evaluation // Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2020. Smart Innovation, Systems and Technologies, 186 (2020), 57-68 doi:10.1007/978-981-15-5764-4_6; Begic, Mija; Cirimotic, Marko; Farkas, Ivona; Skoric, Ivan; Car, Željka

  ·         Rasan, Ivana; Zilak, Matea, Software Prototype Based on Augmented Reality for Mastering Vocabulary // 2020 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO), 1 (2020), 1; 446-451 doi:10.23919/MIPRO48935.2020.9245260

  ·         Car, Željka; Žilak, Matea; Rašan, Ivana. Potential of Accessible Website for Elderly – Case Study Research, Lijecnicki Vjesnik , 2020 Supplement, Vol. 142, p69-70, 2p. Publisher: Croatian Medical Association., Baza podataka: Complementary Indeks

  ·         Rodić, Ines; Ivšac, Jasmina; Car, Željka; Rašan, Ivana; Žilak, Matea, ICT AAC jezična gradilica - kako jačati jezične kompetencije u šarenom digitalnom svijetu? // 27. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA Psihologija i digitalni svijet Sažetci priopćenja, 1 (2019), 27; 146-146

  ·         Rašan, I., Car, Ž. i Ivšac Pavliša, J. (2017). Doživljaj samoga sebe i okoline kod roditelja djece urednog razvoja i roditelja djece s razvojnim teškoćama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 53 (2), 72-87. https://doi.org/10.31299/hrri.53.2.6

  ·         Anđelić, Bruna; Slišković, Karmela; Car, Željka; Rašan, Ivana; Žilak, Matea. Aplikacija za podizanje razine svijesti o potpomognutoj komunikaciji // Proceeding of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) 2018 / Skala, Karolj (ur.). Rijeka: MIPRO, 2018. 540-545.

  ·         Dudaković, Fran; Maškarin, Marin; Matečić, Vjekoslav; Raženj, Lucija; Car, Željka Rašan, Ivana; Žilak, Matea. Learning Colors - Application for Children with Developmental Disabilities // Proceedings of ELMAR-2018 / Muštra, Mario ; Grgić, Mislav ; Zovko-Cihlar, Branka ; Vitas, Dijana (ur.). Zadar, Croatia : Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2018. 27-30  

  ·         Rašan, I., Slijepčević, M., Sabo, S.: Medijska konstrukcija stvarnosti i nametnute životne vrijednosti – kreacija umjetne sreće, 2017 MEDIJI I MEDIJSKA KULTURA-EUROPSKI REALITETI, Zbornik radova 3. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 4. i 5. svibnja 2017.)

  ·         Ivana Rašan, Ivan Slivar, Matea Žilak, Željka Car, Jasmina Ivšac Pavliša (2019). ICT-AAC aplikacije kao medij za komunikaciju i učenje, 30th Central European Conference on Information and Intelligent Systems CECIIS 2019, Varaždin, FOI

  ·         Car, Željka; Rašan, Ivana. ICT-AAC Aplikacije za edukaciju i komunikaciju. IKT za sve: Information and communication technology as an emerging tool for education and motivation, Beograd, Serbia, 2016.

   

  Životopis

  Ivana Rašan završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (smjer financije) 2009. godine nakon čega se iste godine zaposlila kao revizor u poduzeću BDO Croatia d.o.o. te se godinu dana kasnije, 2010. godine zapošljava u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa gdje je kao član tima odsjeka za Osiguranje kvalitete radila do 2013. godine.  Godine 2013. dolazi raditi na Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu na projekt "Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)“, pri čemu iz provedbenog tijela prelazi u ulogu korisnika EU sredstava i do 2015. radi kao projektni menadžer. Tijekom rada na projektu ICT-AAC, razvija svoje istraživačke interese te nakon uspješno završene implementacije projekta, 2015. godine upisuje interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na kojem je 2019. godine obranila svoju doktorsku disertaciju naslova  „Uloga imidža i interakcijske pravednosti u radnom ponašanju studenata“.

  Od 2015. godine, uz rad na projektima ( 2015.-2016., Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD); 2016.-2017. Pogled u budućnost; 2017.-2019.  Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom; 2018.-2020.  IT rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti (bigEVdata); 2019.-2020. Pristupačnost mobilnih aplikacija i povećanje društvene svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom; 2019.-2020.  For every child: a VOICE. Harnessing 21st century technology to promote communication, education and social inclusion for young children with developmental delays and disabilities; 2018.-2021.  Kompaktna gradska vakumska čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima; 2020.-2021.  Digitalna pristupačnost, podizanje svijesti i nove tehnologije i ostali), aktivno sudjeluje i u nastavi. 

  Kao asistent radi na predmetima Upravljanje projektima i Pouzdanost telekomunikacijske mreže, a na predmetu Menadžment za inženjere na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman ima povjeru predavanja od 2020., kao i na predmetu Menadžment u inženjerstvu, od 2021. na FER-u. 

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Kompetencije

  • Education
   Education courses Educational institutions Educational technology Training
  • Social implications of technology
   Ethical aspects Ethics Globalization Technology social factors
  • Systems, man, and cybernetics
   Human factors
  • Engineering in medicine and biology
   Oncology
  • Engineering management
   Management
  • Professional communication
   Medical information systems

  Profesionalni interesi i članstva

  Profesionalni interesi:

  Utjecaj digitalizacije i novih tehnologija na društvo i pojedinca, motivacijski faktori i maksimizacija učinkovitosti, organizacijska pravednost, imidž organizacije, upravljanje projektima, upravljanje različitostima.

   

  Članstva:

  Odjel za menadžment u inženjerstvu u okviru strukovne udruge Hrvatske sekcije IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2009.
  Godina doktoriranja:
  2019.
  Na zavodu od:
  2013.

  Izabrani projekti

   

  •             od 2021. – danas (2024.) „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“, Iceland, Liechtenstein, Norway Grants (EGP financijski mehanizam 2014.-2021.)

  •             od 2020. do 2021. "Digitalna pristupačnost, podizanje svijesti i nove tehnologije", suradnja s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM)

  •             od 2018. do 2021.  „Kompaktna gradska vakumska čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima“, Europski fond za regionalni razvoj

  •             od 2019. do 2020. „For every child: a VOICE. Harnessing 21st century technology to promote communication, education and social inclusion for young children with developmental delays and disabilities“, UNICEF

  •             od 2019. do 2020. "Pristupačnost mobilnih aplikacija i povećanje društvene svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom", suradnja s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, HAKOM

  •             od 2018. do 2020. "IT rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti (bigEVdata)", Europski fond za regionalni razvoj

  •             od 2017. do 2019. "Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom", suradnja s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM)

  •             od 2016. do 2017. „Pogled u budućnost“, suradnja s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM)

  •             od 2016. do 2018. "Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama", UNICEF

  •             2018. „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt)“, autorstvo u priručniku: Car, Ž., Ivšac Pavliša, J., Rašan, I. (2018). Digitalna tehnologija za potporu posebnim odgojno obrazovnim potrebama. U: Dumančić Poljski, Š. (ur.): Projekt: „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot-projekt)“. Algebra, Zagreb.

  •             od 2015. do 2016. "Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD)", Europski socijalni fond

  •             od 2013. do 2015. "Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)“, IPA IIIc

  ·         Znanstveni projekti (uloga: istraživač doktorand)

  „Stavovi i ponašanja klijenata: Uloga (ne)pravednosti u akademskom kontekstu“ (2017.-2018.)

  „Managing Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations“ (2015.-2017.)

  Povijest zaposlenja

  2013. - danas Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za telekomunikacije 

  2010. - 2013. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa

  2009. - 2010. BDO Croatia d.o.o. Revizija i savjetovanje