Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  dr. sc. Ivana Rašan

  Poslijedoktorand, Zavod za telekomunikacije

  Konzultacije:

  Po dogovoru.

  Životopis

  Ivana Rašan je zaposlena kao asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Zavodu za telekomunikacije. Završila je smjer financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009.), a potom je nakon višegodišnjeg rada u struci (kao revizor, stručnjak za osiguranje kvalitete u implementaciji projekata financiranih iz EU fondova te projektni menadžer na raznim projektima), proširila svoje interese u kontekstu interdisciplinarnog pristupa s naglaskom na područje ljudskih resursa te 2015. godine na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku upisala interdisciplinarni doktorski studij „Komunikologija“, na kojem je 2019. godine obranila svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga imidža i interakcijske pravednosti u radnom ponašanju studenata“.

  Trenutno provodi istraživanja i djeluje na projektu „Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom“ te na dva projekta vezana uz istraživanje i razvoj radi u ulozi administratora (Kompaktna gradska vakumska čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima; IT rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti (bigEVdata)). Uz to, aktivno sudjeluje u osmišljavanju i pripremi novih projektnih prijedloga s naglaskom na društveno korisna djelovanja.

  Od prosinca 2016. počela je surađivati s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti kroz rad na projektu „Pogled u budućnost 2020“, a suradnja je uspješno nastavljena kroz projekt „Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom“.

  Na projektu „Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga“ (MULTI-SKLAD), financiranom od strane Europskog socijalnog fonda, radila je od rujna  2015. do studenog 2016., pri čemu je dio radnog vremena radila kao projektni menadžer, a drugi dio kao edukator te je osmišljavala i održavala edukativne radionice iz područja organizacijskih i mekih vještina za roditelje koji imaju djecu s teškoćama u razvoju. U sklopu projekta MULTI-SKLAD projektne aktivnosti su se intenzivno provodile u Zagrebu i Slavonskom Brodu.

  Na FER-u je počela raditi u travnju 2013. kao projektni menadžer na projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ na Zavodu za telekomunikacije. Projekt je uspješno završen 2015., a „Kompetencijska mreža" i dalje aktivno djeluje.

  Od 2010. do 2013., bila je zaposlena kao stručni suradnik za osiguranje kvalitete u Odjelu za financiranje i ugovaranje EU projekata u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Radila je na Grant i Service ugovorima te koordinaciji revizija. Kao revizor je bila zaposlena od 2009. do 2010. u BDO Croatia d.o.o. gdje je radila s klijentima iz financijskog sektora i trgovačkim društvima.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Profesionalni interesi i članstva

  Profesionalni interesi:

  Motivacijski faktori koji utječu na povećanje učinkovitosti zaposlenika; Organizacijska pravednost; Imidž organizacije; Upravljanje projektima; Upravljanje različitostima; Maksimizacija učinkovitosti uz oskudne resurse

  Članstva:

  Tajnica Odjela za menadžment u inženjerstvu koji djeluje u okviru strukovne udruge Hrvatske sekcije IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2009.
  Na zavodu od:
  2013.

  Izabrani projekti

  ProManaging Trust and Coordinating Interactions in Smart Networks of People, Machines and Organizations, 2015-2017

  Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD), 2015.-2016.

  Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC), 2013.-2015.