Osnove upravljanja projektima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pravilno upravljanje igra ključnu ulogu u učinkovitom izvršavanju i uspješnoj realizaciji projekata. Stoga ovaj predmet daje sistematičan pregled ključnih područja upravljanja projektima i glavnih grupa upravljačkih procesa. Svrha ovog predmeta je uvesti i uspostaviti načela za radni okvir upravljanja projektima primjenjiv na upravljanje projektima u različitim područjima, kao što su računarstvo, informacijske tehnologije, elektrotehnika, strojarstvo i druge. Ova načela obuhvaćaju provjerene postupke koji se široko primjenjuju, kao i inovativne prakse u nastajanju. Cilj kolegija je osposobiti studente za ispravan pristup sudjelovanju u projektima, razumijevanje ključnih pojmova upravljanja projektima iz perspektive voditelja projekta i sudionika u projektu, od teorijskih postavki do praktične primjene. Upravljanje projektom se dokazalo kao najučinkovitiji način isporuke proizvoda unutar zadanih troškova, ograničenog vremenskog rasporeda i raspoloživih resursa. Pri tome je ključno znati kako definirati doseg projekta i njime upravljati, kako odrediti zahtjeve i napraviti detaljnu strukturiranu raspodjelu posla, kako izraditi realan i opravdan vremenski raspored i proračun projekta, kako upravljati projektnim timom, upravljati rizicima te razumjeti ostale procese projekta. Predmet uvažava dosegnute standarde i znanja o upravljanju projektima u suvremenom projektnom okruženju. Stoga obrađuje granule znanja i terminologiju definirane od strane profesionalnih udruga kao što su Project Management Institute i Association for Project Management te njihovu primjenu u praksi ilustracijom odabranih studijskih slučajeva.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Robert K. Wysocki (2019.), Effective Project Management, Wiley
Project Management Institute (2017.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK(R) Guide-Sixth Edition / Agile Practice Guide Bundle,
Harold Kerzner (2017.), Project Management Case Studies, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 181868
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik