Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  doc. dr. sc. Marko Lacković

  Vanjski suradnik, Zavod za telekomunikacije

  Nastava

  Sveučilišni diplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1997.
  Godina magistriranja:
  2002.
  Godina doktoriranja:
  2005.