Marko Pavelić, mag. ing.

Asistent, Zavod za telekomunikacije

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2014.