Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Mislav Has, mag. ing.

    Asistent, Zavod za telekomunikacije

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski