Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

(.), Za dio predmeta koji se odnosi na privatnost i zaštitu osobnih podataka pripremit će se za studente poseban svezak sa svim potrebnim materijalima (stručni članci; pravni izvori; sudska praksa; odluke regulatora; posebna izvješća stručnjaka; različita tumačenja i preporuke i dr.),
(.), Za dio predmeta koji se odnosi na zaštitu potrošača pripremit će se za studente poseban svezak s potrebnim materijalima (stručni članci; pravni izvori; sudska praksa; primjerci potrošačkih ugovora u elektroničkim komunikacijama),

Za studente

Izvedba

ID 155036
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik