Odlučivanje temeljem troškova

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Gulin D, Tušek B., Žager L. (2004.), Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRIF
Weygandt J.J., Kieso D.E., Kimmel P.D (2005.), Managerial Accounting, John Wiley & Sons
Engler C. (1987.), Managerial Accounting, Irwin, Homewood, Illinois
Kaplan R. S., Atkinson A. A., (2005.), Advanced Management Accounting, Prentice Hall International, London
Lucey T. (1986.), Management Accounting, Letts Educational, London

Za studente

Izvedba

ID 155034
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik