Upravljanje nabavom i ugovaranjem projekta

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Većina projekata zahtijeva različite materijalne resurse koji se nabavljaju relativno složenim procesima u kojima može sudjelovati više dobavljača, ugovaratelja i naručitelja. Nabava projekta pri tom podrazumijeva detaljno planiranje i vremensko raspoređivanje. Ovaj predmet izlaže osnovna načela nabave za potrebe projekta na koja naslanja razmatranja načina na koje suvremene organizacije imaju utjecaj izvan pukog ugovornog odnosa. Sastavljen je iz dvije osnovne cjeline koji obrađuju upravljanje nabavom i ugovaranjem za potrebe projekta te lance nabave u projektima, a dijelom zadire u procese primopredaje, zatvaranja i recenzije projekta. Cilj je razumijevanje položaja i uloge nabave u modernim organizacijama, shvaćanje utjecaja nabave na ukupnu poslovnu učinkovitost i kompetitivnost, demonstracija kritičkog i istraživačkog pristupa različitim politikama i strategijama nabave te potencijal donošenja odluka o nabavi korištenjem suvremenih informacijskim tehnologijama. Prvi dio uključuje identificiranje potreba projekta te primjenu tehnika kao što je analiza izrade rješenja po mjeri naspram kupovine gotovog rješenja, planiranje natječaja te provedba nadmetanja izborom dobavljača. Razmatraju se različite vrste ugovora, njihovi rizici te prednosti i nedostatci s obzirom na voditelja projekta i dobavljača. Obrađuju se alati i tehnike ugovaranja te praćenja i upravljanja ugovorima. Ostali dio gradiva obrađuje složenije postupke u kojima sudjeluju različiti dionici.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Harold Kerzner (2013.), Project Management, John Wiley & Sons
(2017.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, Project Management Institute
Stephen Guth (2016.), Project Procurement Management, Createspace Independent Publishing Platform

Za studente

Izvedba

ID 181878
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik