Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 3 područja, oblikovani tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Sustavi baza podataka: ispitivanje optimizatora upita u relacijskim sustavima za upravljanje bazama podataka. Formalni postupci u projektiranju sustava: vježbanje primjenjivosti matematičke formulacije programskih specifikacija za informacijske sustave. Razvoj informacijskih sustava: priprema specifikacija zasnovanih na intervjuima, modeliranje podataka i procesa, odabir, evaluacija i primjena razvojnih metoda i tehnika, programskih pomagala, softverskih komponenti i programskih paketa.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Razumijevanje optimizacije upita u relacijskim sustavima za upravljanje bazama podataka. Sposobnost preoblikovanja korisničkih izjava u programske specifikacije i modele. Svijest o prednostima i nedostatcima pojedinih programskih specifikacija i razvojnih metodologija. Identifikacija, odabir, evaluacija i primjena razvojnih postupaka i tehnika, programskih pomagala, softverskih komponenti i programskih paketa.

Ishodi učenja

 1. povezati teorijske osnovice formalnih metoda oblikovanja s praktičnim postupcima
 2. analizirati i klasificirati rezultate dobivene primjenom alata za formalnu verifikaciju
 3. identificirati ključne elemente optimizacije upita u relacijskim sustavima za upravljanje bazama podataka
 4. analizirati planove izvršavanja upita u relacijskim sustavima za upravljanje bazama podataka
 5. identificirati programsko pomagalo, komponentu ili paket za razvoj određenog informacijskog sustava
 6. analizirati i procijeniti odabrano programsko pomagalo, komponentu ili paket

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se provode u dva ciklusa. Prvi ciklus sadrži 7 tjedana predavanja a drugi ciklus 6 tjedana predavanja, s tjednim opterećenjem od 1 sat.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe izvode se u tjednima predavanja, 2 sata tjedno.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u svim tjednima osim tjedana ispita.

Seminari

Svaki student obrađuje po jednu temu iz domene sustava baza podataka, formalnih postupaka i razvoja informacijskih sustava.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 60 % 0 % 60 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 5 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 5 %
Ispit: Pismeni 0 % 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Instalacija operacijskog sustava i sustava za upravljanje bazama podataka za potrebe evaluacije optimizatora upita
 2. Eksperimenti s optimizatorom upita
 3. Eksperimenti s optimizatorom upita
 4. Eksperimenti s optimizatorom upita
 5. Formalna verifikacija digitalnog sklopovlja (npr. arbitar višestrukih i paralelnih zahtjeva za resursom).
 6. Formalna verifikacija kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava.
 7. Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima.
 8. Provjera znanja
 9. Evaluacija arhitekture programske podrške
 10. Procjena mogućnosti programske potpore
 11. Pregled procesa razvoja programske potpore
 12. Kriteriji nabave programske potpore
 13. Metrike produktivnosti programske potpore
 14. Prakse za evaluaciju i selekciju CASE pomagala
 15. Završna provjera znanja

Literatura

(.), Lecture notes and recommended literature for the courses. Lecturers FER 2006,
M. Huth, M. Ryan (2004.), Logic in Computer Science, Cambridge University Press
H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. D. Widom (1999.), Database Systems Implementation, Prentice Hall
Preston D. Cameron (2002.), The Software Selection Questionnaire, Phoenix Publishing Group
Marianne Bradford (2010.), Modern ERP: Select, Implement & Use Today's Advanced Business Systems, lulu.com

Za studente

Izvedba

ID 35239
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan