Sigurnost programske podrške i baza podataka

Opis predmeta

Loše projektiranje i izgradnja softvera predstavljaju glavni uzrok ranjivosti današnjeg softvera u primjeni. Što više, uz mobilnost koda kao realnosti današnjice, posebno u kontekstu Web tehnologija i upravljanja digitalnim pravima, projektanti sustava su suočeni sa zaštitom računala od izvanjskog softvera te od zaštitnog softvera koji izvode vanjska računala. U ovom kolegiju promatra se softver kao mehanizam za napad, kao alat za zaštitu resursa te kao na resurs koji treba zaštititi. Glavne teme uključuju: proces projektiranja sigurnog softvera; tehnike sigurnog programiranja; upravljanje softverskim rizicima; te platforme za izgradnju sigurnih sustava. Sustavi za upravljanje bazama podataka su sveprisutni u današnjem društvu te su važan alat u podizanju njihove produktivnosti. Sposobnost uskladištenja, pristupa i upravljanja podatcima u takvim sustavima postaje kritična za svaku organizaciju. Baze podataka se nalaze u centru strategije informacijskih sustava svake organizacije. Na svim razinama u organizaciji korisnici mogu očekivati da će imati kontakt sa sustavima za baze podataka. Stoga vještina u korištenju takvih sustava, njihovo razumijevanje u smislu sposobnosti i ograničenja, poznavanje kako pristupiti podatcima izravno ili posredstvom tehničkih eksperata, poznavanje kako učinkovito koristiti informaciju koju ti sustavi osiguravaju te mogućnost projektiranja novih sustava i odgovarajućih aplikacija je značajna prednost i nužnost današnjice. Sustavi za upravljanje relacijskim bazama podataka (RDBMS) su danas u primjenama još uvijek dominantni te su jedan od glavnih fokusa predmeta. Preduvjet je poznavanje rada s relacijskim bazama podataka.

Studijski programi

Izvedba

ID 155002
6 ECTS