Računalna forenzika

Opis predmeta

ICT je posljednjih godina veoma napredovala i postala je sastavni dio radnog i privatnog životnog okruženja. Javljaju se novi oblici pohrane podataka koji predstavljaju poboljšanje u odnosu na nedavnu prošlost, ali otvaraju vrata i skupini ljudi koja te podatke može i želi zlouporabiti. Računalna forenzika je znanost koja se bavi, sakupljanjem, pretraživanjem, analizom te prezentacijom podataka prikupljenih s elektroničkih medija. Međutim, moralna i pravna dilema je do koje granice osoba koja zna i može pristupiti tuđim računalnim resursima to doista i smije činiti. Kada se ta granica prijeđe, krši se zakon i započinje istraga tijekom koje se vrlo često obavlja pretraga računalnih resursa, prisluškuju telefonski razgovori, presreću poruke Internetom i sl. U okviru zakonskih ovlaštenja posebno obučeni stručnjaci rade na otkrivanja i pohranjivanju na sigurni medij podataka od interesa za istragu, pišu izvješća o obavljenom poslu, svjedoče na sudu. Zato je potrebno poznavati metodologiju postupanja, načinu prikupljanja dokaza, analize prikupljenog materijala i prezentaciji rezultata istrage. Pri radu koriste se određena hardverska i softverska pomagala. Kada slučaj dođe na sud, rezultati istrage se prezentiraju odvjetnicima, sucu i poroti. Izuzetno je važno da forenzički stručnjak na jednostavan način prezentira rezultate kako bi ga svi mogli razumjeti jer njegova uloga može biti ključna u rješavanju zločina. Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Nositelji

Izvedba

ID 154998
6 ECTS