Osnove informacijske sigurnosti

Opis predmeta

Sve veća važnost i prisutnost informacijskih sustava u poslovanju i ostvarenju poslovnih ciljeva postavlja informacijsku sigurnost u centar suvremenih sustava. Predmet daje temeljna znanja u informacijskoj sigurnosti iz tehničke, administrativne i upravljačke perspektive. Glavne teme predmeta uključuju osnovu kriptografije, kontrole pristupa, opće ranjivosti softvera, opće ranjivosti računalnih mreža, upravljanje digitalnim pravima, klasifikaciju podataka, politike informacijske sigurnosti i zakonske propise, privatnost, utjecaj ljudskog faktora i upravljanje informacijskom sigurnošću te specijalistička poglavlja u informacijskoj sigurnosti. Također se obrađuju teme učinkovitog upravljanja svim aspektima organizacijskih rješenja za računalnu i mrežnu sigurnost te utjecaj sigurnosne tehnologije na upravljanje rizicima informacijske sigurnosti. Posebna pažnja bit će posvećena uspostavi sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) primjenom međunarodne norme ISO/IEC 27001 te odabiru sigurnosnih mjera prema normi ISO/IEC 27002 kao i svim aktivnostima vezanim na PDCA (Plan-Do-Check-Act) životni ciklus ISMS sustava. U kontekstu uspostave ISMS-a obraditi će se i tema upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) i analiza utjecaja na poslovanje (BIA). Dodatni materijali pokrivaju zakonske aspekte, revizije informacijske sigurnosti te kako ostvariti sustav upravljanja u organizaciji na dnevnoj razini operativnosti. Osim toga u kolegij su uključene i osnove računalne sigurnosti: sigurnost operacijskih sustava, mrežna sigurnost, vatrozidovi, obrana i DoS napadi, tehnike autentifikacije, sigurnost Weba, tehnike detekcije i sprječavanja upada, sigurnosne tehnike zaštite mobilnog koda, tehnike zaštite privatnosti na Internetu i ostali aspekti računalne sigurnosti. Preduvjeti za ovaj predmet uključuju osnovna znanja o računalnim sustavima i mrežama, poznavanje programiranja i osnovna matematička znanja, ali se ne zahtijeva bilo kakvo prethodno poznavanje računalne i komunikacijske sigurnosti.

Studijski programi

Izvedba

ID 154993
6 ECTS