Vladanje projektima

Opis predmeta

Rezultati većine projekata primjenjuju se u organizacijama koje su "funkcionalne" to jest organizacijama koje su strukturirane oko specifičnih funkcija kao što su prodaja, upravljanje ljudskim resursima, financije, proizvodnja itd. Od upravitelja projekta očekuje se uspostaviti visoku razinu suradnje između različitih poslovnih cjelina u kojima je uobičajeno zastupljeno linijsko upravljanje. Osim toga, prevladava shvaćanje da je upravljanje projektima mnogo više nego skup operativnih alata. Manje je, međutim, uspješno provedenih projekata unutar potpunog okvira vladanja projektima koji uključuje upravljanje portfeljem i upravljanjem programom te tehnike i solidno razumijevanje uloge viših rukovoditelja u provedbi uspješnih projekata. Rješenje zahtijeva snažno vladanje projektom, jasan smisao prioriteta projekata, transparentnu podršku projektima na višim razinama rukovođenja te otvorenu i iskrenu organizacijsku kulturu. Svrha predmeta je rasvjetljavanje ovog novog organizacijskog pitanja od interesa kako za strateško upravljanje organizacijom tako da upravljanje projektima. Predmet razjašnjava što je vladanje projektom, koje su uloge i odgovornosti potrebne za uspostavljanje ispravnih procedura vladanja, te obrađuje desetak načela vladanja projektima. Pri tome razmatra razloge uspješnosti projekata i karakteristike učinkovitog upravljanja projektom s obzirom na kontekst i strategiju organizacije te s obzirom na koordinaciju između voditelja projekta te srednjeg i izvršnog rukovodstva.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Ross Garland (2009.), Project Governance, Kogan Page Publishers
Ralf Muller (2017.), Project Governance, Routledge

Za studente

Izvedba

ID 181871
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik