Pravni aspekti informacijske sigurnosti i zaštita osobnih podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Council of Europe, European Union Agency for Fundamental Rights (2018.), Handbook on European data protection law, Council of Europe
Maria Grazia Porcedda (2022.), Cyber Security, Privacy and Data Protection in EU Law, Hart Publishing; 1st edition (March 23, 2023)
Tatjana Josipović, Ivana Kanceljak, Saša Nikšić, Siniša Petrović, Kristijan Poljanec, Davor Adrian Babić (2022.), Privatno pravo Europske Unije, Narodne novine

Za studente

Izvedba

ID 228283
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik