Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  mr. sc. Tomislav Rastovski

  Vanjski suradnik, Zavod za primijenjeno računarstvo

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: