Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  mr. sc. Jasenka Anzil

  Vanjski suradnik, Zavod za primijenjeno računarstvo

    Udžbenici i skripta
   

  1. Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka.
  Baze podataka - laboratorijske vježbe .
  Zagreb : FER - Skriptarnica, 2002.

  2. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka; Zoković, Hrvoje; Kalafatić, Valdi.
  Informix-4GL, priručnik .
  Zagreb : Zavod za primijenjenu matematiku, Elektrotehnički fakultet, 1996.
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Kalpić, Damir; Anzil, Jasenka; Zoković, Hrvoje.
  From the Traditional to a Digital Academic Library // CoLIS3 / Aparac, Tatjana ; Saračević, Tefko ; Ingwersen, Peter ; Vakkari, Pertti (ur.).
  Zagreb : Benja, 1999. 317-321 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
   
    Sažeci u zbornicima skupova
   

  1. Kalpić, Damir; Mornar, Vedran; Anzil, Jasenka.
  Analiza razredbenog postupka kao instrumenta za selekciju na FER-u // Znanost i obrazovanje / Mladen Pavičić (ur.).
  Zagreb : Klub hrvatskih humboldtovaca, 2003. 1-20 (pozvano predavanje,sažetak,stručni).
   
    Magistarski radovi
   

  1. Anzil, Jasenka.
  Upravljanje pravilima pristupa podacima temeljenim na ulogama u složenim informacijskim sustavima / magistarski rad.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 25.11. 2005., 141 str. Voditelj: Baranović, Mirta.
   
    Druge vrste radova
   

  1. Galić, Zdravko; Baranović, Mirta; Križanović, Krešimir; Anzil, Jasenka.
  Croatian Geographical Names Database, 2007. (ekspertiza).

  2. Anzil, Jasenka; Baranović, Mirta; Brkić, Ljiljana; Domazet-Lošo, Mirjana; Jurinčić, Ana; Kalafatić, Valdi; Krajcar, Slavko; Kranjčec, Denis; Kremenjaš, Davorin; Križanović, Krešimir; Lišnjić, Dino; Ljubešić, Marija; Mačkala, Ladislav; Matijašević, Boris; Mekterović, Igor; Orel, Ognjen; Pukljak Zoković, Dubravka; Rončević, Hrvoje; Zakošek, Slaven; Zoković, Hrvoje; Žganec, Tomislav.
  ISVU - Informacijski sustav visokih učilišta, 2000.-2004. (računalni programski paket).

  3. Anzil, Jasenka; Baranović, Mirta; Zoković, Hrvoje; Kalpić, Damir.
  Programski sustav fakultetske knjižnice, 1999. (računalni programski paket).

  4. Anzil, Jasenka; Brkić, Ljiljana; Baranović, Mirta, Zoković, Hrvoje; Mornar, Vedran; Kalafatić, Valdi; Kalpić, Damir.
  Informacijski sustav studentske službe, 1999. (računalni programski paket).

  5. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka; Kalafatić, Valdi; Zoković, Hrvoje.
  ISOHEP - Informacijski sustav održavanja u Hrvatskoj elektroprivredi, 1999. (računalni programski paket).

  6. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Marušić, Ante; Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka; Dumanić, Valdi.
  Idejno rješenje Informacijskog sustava za održavanja telekomunikacijske opreme u Hrvatskoj elektroprivredi, 1994. (elaborat).
   

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu:
  URL službenih stranica na Webu: