Upravljanje projektima i vođenje projekata

Opis predmeta

Ovaj predmet daje sistematičan pregled ključnih područja upravljanja projektima, glavnih grupa upravljačkih procesa te metoda i tehnika za upravljanje projektima i vođenje projekata. Cilj kolegija je osposobiti studente za ispravan pristup sudjelovanju u projektima, razumijevanje ključnih pojmova upravljanja projektima i vođenja projekata iz perspektive voditelja projekta i sudionika u projektu, od teorijskih postavki do praktične primjene. Obrađuju se koncepti upravljanja projektima prema strukovnim udrugama Project Management Institute i Association for Project Management te faze i procesi životnog ciklusa projekta uz naglasak na stvaranje smisla projekta (sense-making) razumijevanjem situacije i uvažavanjem nužnosti organiziranja resursa za postizanje ciljeva. Izneseno se nadograđuje načelima i tehnikama rukovođenja za davanje smisla (sense-giving) sudionicima da razumiju ciljeve, nadahnjujući ih da postignu veću učinkovitost kroz predanost viziji i usmjeravanjem na putu prema prevladavanju poteškoća projekta. Konačno, predmet razmatra moderne metode i tehnike te alate za upravljanje projektima koji se koriste u praksi.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Robert K. Wysocki (2019.), Effective Project Management, Wiley
Rory Burke, Steve Barron (2014.), Project Management Leadership, John Wiley & Sons
Marcus Ries, Diana Summers (2016.), Agile Project Management, Createspace Independent Publishing Platform

Za studente

Izvedba

ID 209130
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik