Upravljanje portfeljem i programom

Opis predmeta

Predmet obrađuje načela i primjenu upravljanja portfeljima i programima. Portfelji prevode poslovnu strategiju organizacije u kolekciju aktivnosti kojima se upravlja s obzirom na poželjne boljitke i rezultate. Upravljanje programom bavi se upravljanjem nekoliko međusobno povezanih projekata u skopčano više projektno okruženje radi postizanja dobitaka koje ne bi bilo moguće zasebnom izvedbom projekata. Svrha upravljanja portfeljima i programima je usklađivanje projekata s poslovnim ciljevima. Sadržaj predmeta obuhvaća predstavljanje strateških i sustavnih aspekata organizacijskog upravljanja projektima, osnova upravljanja portfeljem i programom (PPM). Upoznavanje s okvirima upravljanja portfeljem i programom uključujući planiranje, praćenje i nadzor portfelja. Opis različitih tipova ureda za upravljanje projektima (PMO) i njihovih funkcija te aktivnosti neophodnih za uvođenje PPM i PMO u organizaciju. Razumijevanje međusobnog odnosa i ovisnosti različitih projekata u okviru organizacije, značaja makro-planiranja te prikazi praktičnih implementacija upravljanja programom i portfeljem. Predstavljanje alata i tehnika za PPM te povezivanje teme održivosti s područjem upravljanja programa, s naglaskom na projekte za postizanje društvene jednakosti, ekonomske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Mislav Ante Omazić; Stipe Baljkas (2005.), Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb
Murali Kulathumani (2017.), Breakthrough Project Portfolio Management: Achieving the Next Level of Capability and Optimization, J. Ross Publishing

Nositelji

Za studente

Izvedba

ID 181874
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik