Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  doc. dr. sc. Slaven Zakošek

  Docent, Zavod za primijenjeno računarstvo

    Udžbenici i skripta
   

  1. Zakošek, Slaven; Baranović, Mirta.
  Baze podataka - predavanja .
  Zagreb : FER, 2007.

  2. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Mekterović, Igor.
  Računarska potpora održavanju .
  Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja, 2004.

  3. Zakošek, Slaven.
  Baze podataka - auditorne vježbe .
  Zagreb : FER - Skriptarnica, 2003.

  4. Zakošek, Slaven.
  Uvod u baze podataka - auditorne vježbe .
  Zagreb : FER - Skriptarnica, 2002.

  5. Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka.
  Baze podataka - laboratorijske vježbe .
  Zagreb : FER - Skriptarnica, 2002.

  6. Zakošek, Slaven; Mačkala, Ladislav; Orel, Ognjen.
  Uvod u baze podataka - laboratorijske vježbe .
  Zagreb : FER - Skriptarnica, 2002.

  7. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  Informix-SQL, priručnik .
  Zagreb : Zavod za primijenjenu matematiku, Elektrotehnički fakultet, 1998.

  8. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka; Zoković, Hrvoje; Kalafatić, Valdi.
  Informix-4GL, priručnik .
  Zagreb : Zavod za primijenjenu matematiku, Elektrotehnički fakultet, 1996.

  9. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  Oblikovanje baza podataka .
  Zagreb : Zavod za primijenjenu matematiku, Elektrotehnički fakultet, 1991.
   
    Znanstveni radovi u drugim časopisima
   

  1. Orel, Ognjen; Zakošek, Slaven; Baranović, Mirta.
  Property Oriented Relational-To-Graph Database Conversion. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 57 (2016) , 3; 836-845 (članak, znanstveni).

  2. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Brkić Ljiljana.
  The Multi-Meta Database Model as a Foundation for Schema Reuse in Conceptual Database Design. // International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 6, 2012 (2012) , 5; 652-660 (članak, znanstveni).

  3. Brkić, Ljiljana; Mekterović, Igor; Zakošek, Slaven.
  Data Quality Improvement through Horizontal Fragmentation in Data Warehouses. // International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 6 (2012) (2012) ; 634-642 (članak, znanstveni).

  4. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  Mobilna baza podataka o održavanju dalekovoda. // Održavanje i eksploatacija. 1 (2001) , 1; 5-10 (članak, znanstveni).

  5. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  ISOHEP - Informacijski sustav za podršku održavanju u Hrvatskoj elektroprivredi (HEP). // Održavanje i eksploatacija. 3 (1999) , 9; 4-12 (članak, znanstveni).
   
    Ostali radovi u drugim časopisima
   

  1. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  Croata de energia - de un desarrollo propio. // Enfasis. Ambiental. 5 (1999/2000) ; 79-86 (pregledni rad, stručni).

  2. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Mesić, Miroslav; Jaman, Nikola; Gašparini, Enco; Radovanović, Jadranko; Esih, Vanja.
  Primjena računala u planiranju i praćenju održavanja elektroenergetskih objekata prijenosne mreže. // Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede. 1 (2000) , 1; 19-27 (članak, stručni).
   
    Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
   

  1. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Kalpić, Damir.
  The Multi-Meta Model Aimed for Schema Reuse in Conceptual Database Design // Proceedings of the 2nd International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Mathematics (EDSCM '12) / Niola, Vicenzo ; Kadoch, Michael ; Zemliak, Alexander (ur.).
  Saint Malo & Saint-Michel : WSEAS Press, 2012. 200-205 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Baranović, Mirta; Hebel, Zdravko; Zakošek, Slaven.
  Datawarehousing in Maintenance and Maintenance Intelligence // Proceedings of the 16th Maintenance Conference, Euromaintenance 2002 / Ahola, Penti ; Klijn, Arjo ; (ur.).
  Helsinki : EFNMS, 2002. 315-322 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Baranović, Mirta; Hebel, Zdravko; Zakošek, Slaven.
  ISOHEP - Intelligent Maintenance Management System // Proceedings of the 1th World Congress on Maintenance / Kardec Pinto, Alan (ur.).
  Salvador, Bahia, Brazil : Abraman, 2002. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  4. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Mačkala, Ladislav.
  Creating Database-aware Java Classes Based on Extended Data Dictionary and Abstract Classes // World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics Proceedings, Volume XVII / Callaos, Nagib ; Long, Steven ; Loutfi, Mohamed (ur.).
  Orlando : IIIS, Orlando, FL, USA, 2001. 283-288 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  5. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  On-line Maintenance Information Available on Portable Computers On-site // Conference proceedings, The International Maintenance Congress EUROMAINTENANCE 2000 / Franlund, Jan ; Klijn, Arjo (ur.).
  Stockholm : UTEK - The Swedish Maintenance Society, 2000. 417-423 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  6. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  ISOHEP - Computerised maintenance management system for Croatian National Electricity (HEP) // Euromaintenance '98, Proceedings / Ivančić, Ivan ; Udiljak, Toma ; Čala, Ivo (ur.).
  Zagreb : HDO, 1998. 233-240 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  7. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  A Portable Programming System for Computer Aided Conceptual Scheme Design // Zbornik radova simpozija "Kompjuter na sveučilištu".
  1989. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
   

  1. Baranović, Mirta; Mesić, Miroslav; Hebel Zdravko; Zakošek, Slaven; Esih Vanja.
  Prilagodba informacijskog sustava održavanja – ISOHEP pravilima o održavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih građevina prijenosne mreže // Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća Za velike elektroenergetske sustave – Cigré / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
  Zagreb : HRO-CIGRE, 2011. B3-13 1-B3-13 10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  2. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Mesić, Miroslav; Jaman, Nikola; Gašparini, Enzo; Radovanović, Jadranko; Esih, Vanja.
  Primjena računala u planiranju i praćenju održavanja elektroenergetskih objekata prijenosne mreže // Zbornik radova "Hrvatski komitet CIGRE, 4. savjetovanje, Rasklopna postrojenja" / Cvetković, Zorko ; Velebir, Vesna (ur.).
  Zagreb : Hrvatski komitet CIGRE, 1999. 129-139 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

  3. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Marušić, Ante; Zakošek, Slaven; Kalafatić, Valdi; Mileusnić, Egon.
  Informacijski sustav održavanja opreme u Hrvatskoj elektroprivredi - ISOHEP // Drugo savjetovanje CIGRE : zbornik radova.
  1995. 191-200 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
   
    Sažeci u zbornicima skupova
   

  1. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Brkić, Ljiljana.
  The Model of Multilingual Student Administration System // The International Workshop on Global Data Modeling in the New Millennium.
  Yokohama, 2001. 24-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
   
    Disertacije
   

  1. Zakošek, Slaven.
  Postupci upravljanja konzistentnošću i raspoloživošću u repliciranim bazama podataka / doktorska disertacija.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 02.11. 2004, 172 str. Voditelj: Baranović, Mirta.
   
    Magistarski radovi
   

  1. Zakošek, Slaven.
  Mogućnosti proširenja područja primjene postupka sinteze u oblikovanju relacijskih baza podataka / magistarski rad.
  Zagreb : Elektrotehnički fakultet, 25.02. 1992., 134 str. Voditelj: Baranović, Mirta.
   
    Druge vrste radova
   

  1. Anzil, Jasenka; Baranović, Mirta; Brkić, Ljiljana; Domazet-Lošo, Mirjana; Jurinčić, Ana; Kalafatić, Valdi; Krajcar, Slavko; Kranjčec, Denis; Kremenjaš, Davorin; Križanović, Krešimir; Lišnjić, Dino; Ljubešić, Marija; Mačkala, Ladislav; Matijašević, Boris; Mekterović, Igor; Orel, Ognjen; Pukljak Zoković, Dubravka; Rončević, Hrvoje; Zakošek, Slaven; Zoković, Hrvoje; Žganec, Tomislav.
  ISVU - Informacijski sustav visokih učilišta, 2000.-2004. (računalni programski paket).

  2. Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven.
  Relacijske baze podataka, 1999. (nastavni materijal).

  3. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka; Kalafatić, Valdi; Zoković, Hrvoje.
  ISOHEP - Informacijski sustav održavanja u Hrvatskoj elektroprivredi, 1999. (računalni programski paket).

  4. Zakošek, Slaven; Baranović, Mirta.
  ISOHEP - Podaci o visokonaponskim vodovima, Upute za upotrebu, 1998. (elaborat).

  5. Zakošek, Slaven; Baranović, Mirta; Kalpić, Damir.
  Programski sustav TSL - programska dokumentacija sustava za skladišno poslovanje, 1998. (elaborat).

  6. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Marušić, Ante; Zakošek, Slaven; Anzil, Jasenka; Dumanić, Valdi.
  Idejno rješenje Informacijskog sustava za održavanja telekomunikacijske opreme u Hrvatskoj elektroprivredi, 1994. (elaborat).

  7. Hebel, Zdravko; Baranović, Mirta; Marušić, Ante; Zakošek, Slaven; Mileusnić, Egon; Pavić, Ivica; Dumanić, Valdi.
  ISOHEP - Informacijski sustav održavanja u Hrvatskoj elektroprivredi, 1993. (elaborat).
   
    Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
   

  1. Cindrić, Tino.
  Upiti nad geoprostornim podacima objektno-relacijske baze podataka / diplomski rad.
  Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 02.02. 2006., 60 str. Voditelj: Baranović, Mirta.
   

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1987.
  Godina magistriranja:
  1992.
  Godina doktoriranja:
  2004.
  Na zavodu od:
  1988.