Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom    izv. prof. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić

    Vanjski suradnik, Zavod za primijenjeno računarstvo

    Nastava

    Poslijediplomski specijalistički