Vođenje projekata

Opis predmeta

Uspjeh projekta ovisi o ljudima i učinkovitosti načina na koji rade i komuniciraju jedni s drugima. To se izravno odražava na ulogu upravitelja projekta. Osnovna pretpostavka je da upravitelj projekta ne treba posjedovati samo analitičke vještine, nego je nužno da vlada i međuljudskim vještinama za učinkovito upravljanje grupama. Cilj predmeta je izgraditi vještine u prepoznavanju i upravljanju dionicima projekta te sudjelovanju u komunikaciji, razvoju tima i timskom radu. Predmet izlaže pregled upravljanja ljudskim resursima u kontekstu projekta, objašnjava planiranje ljudskih resursa, razmatra postupke vrednovanja i selekcije članova tima i tehnike izgradnje timova te tehnike upravljanja timovima u organizacijskom okruženju. Svrha je razumijevanje teorijske podloge i ponašanja grupe u praksi te procesa timskog rada kako bi se pospješilo upravljanje timom. Između ostalog, predmet objašnjava koncepte ljudskog ponašanja kao što su motiviranje, rješavanje problema, donošenje odluka, pregovaranje te upravljanje konfliktima u organizacijskoj strukturi. Osim toga, ova znanja naslanjaju se i povezuju na znanja o upravljanju komunikacijom projekta, koordinaciji dionika, te organizaciji projekta i vladanju projektom s obzirom na okruženje projekta.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Rory Burke, Steve Barron (2014.), Project Management Leadership, John Wiley & Sons
Leigh Thompson (2017.), Making the Team, Pearson
(2017.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition, Project Management Institute

Za studente

Izvedba

ID 181870
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik