Organizacija i projekti

Opis predmeta

Predmet se bavi odnosom projekata i projektnih organizacija koje ih provode. U mnogim organizacijama projekti su ključni mehanizam za provedbu strategije poduzeća i prilagodbu turbulentnom tržištu pri čemu se djelotvornost i provedba u velikoj mjeri određuje okruženjem koje organizacija stvara za projekte. Unutar predmeta će se detaljnije sagledati iz konstruktivno kritičke perspektive odnos organizacije koja udomljuje projekt i svega onoga što definira projekta. U mnogim organizacijama projekti su ključni mehanizam za provedbu strategije organizacije, pri čemu se djelotvornost te provedbe u velikoj mjeri određuje okruženjem koje organizacija stvara za projekte. U okviru predmeta također će se analizirati teorije organizacije kao i čimbenici koji utječu na izbor odgovarajuće organizacijske strukture poduzeća. Dizajniranje organizacijske strukture promatra se kroz prizmu modela zvijezde te se objašnjavaju tradicionalne i moderne organizacijske strukture te načine na koji se vode projekti u njima. Poseban naglasak se stavlja na projekte i projektni menadžment te međuodnos strategije poduzeća i samih projekata. Životni ciklus projekta te njegovo upravljanje važan su dio ovog predmeta. Projekti kao pokretači promjena često generiraju organizacijske sukobe pa se važnost pridaje i upravljanju organizacijskim sukobima, razvoju organizacijske kulture koja pridonosi uspjehu projekata te motiviranju i nagrađivanju zaposlenika koji u okviru projektne organizacije doprinose uspjesima poduzeća. Sadržaj predmeta obuhvaća tehnike, metode i alate za realizaciju poslovnih ciljeva, profitabilnost i kompetitivne prednosti u smislu upravljanja promjenama. Poslovni pokretači promjena, utjecaj promjena na organizaciju, infrastrukturu, procese i sustave. Odgovor na implementaciju promjena i komunikacija o promjenama. Predmet također omogućuje osnovno razumijevanje interakcija između zaposlenika u radnom okružju. Osobni, timski i organizacijski procesi, njihova analiza i evaluacija. Važnost i primjena analize organizacijskog ponašanja u upravljanju ljudskim resursima.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Mislav Ante Omazić; Stpe Baljkas (2005.), Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb
Gary L. Richardson; Brad M. Jackson (2019.), Project Management: Theory and Practice, 3rd edition, CRC Press, Taylor & Francis Group
Jack R. Meredith; Scott M. Shafer; Samuel J. Mantel, Jr. (2017.), Project Management in Practice, Wiley and Sons

Nositelji

Prof. dr. sc.
Mislav Ante Omazić

Za studente

Izvedba

ID 181872
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik