Digitalna transformacija poslovanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj ovog predmeta je upoznati polaznike s najnovijim trendovima u razvoju informacijsko-komunikacijskih, a posebice digitalnih tehnologija te društvenim, tehnološkim, organizacijskim i poslovnim aspektima njezine primjene u dinamičnom poslovnom okruženju. Objasnit će se trendovi digitalne ekonomije i analizirati okviri i modeli pomoću kojih osnovne i napredne digitalne tehnologije omogućuju organizacijama povećanje produktivnosti, efikasnosti i konkurentnosti i utječu na promjene u poslovanju. Predmet omogućava holističko razumijevanje kako moderna digitalna tehnologija utječe na poslovanje i pomoću kojih metoda je moguće provoditi organizacijske promjene, osobito u području digitalne transformacije poslovanja. Istraživat će se i analizirati čimbenici koji utječu na uspjeh digitalne transformacije poslovanja, kao svjesno vođene preobrazbe poslovanja uz pomoć strateške primjene digitalnih tehnologija. Ciljevi kolegija su: Upoznati trendove digitalne ekonomije i metodologije digitalne transformacije poslovanja Integrirati tehnološka i poslovna znanja i menadžerske i liderske vještine u provedbi digitalne transformacije poslovanja Objasniti metode i okvire strateškog upravljanja IT-om i digitalnom tehnologijom Objasniti metode i okvire strateške analize poslovanja i analize poslovnih modela i analizirati utjecaj IT-a i digitalnih tehnologija na poslovanje

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Mario Spremić (2017.), Digitalna transformacija poslovanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pejić Bach, M., Spremić, M., & Suša Vugec, D. (2018.), Integrating Digital Transformation Strategies into Firms: Values, Routes and Best Practice Examples. In Management and Technological Challenges in the Digital Age, Taylor & Francis Group: CRC press.

Za studente

Izvedba

ID 209131
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik