Digitalna transformacija poslovanja

Opis predmeta

Cilj ovog predmeta je upoznati polaznike s najnovijim trendovima u razvoju informacijsko-komunikacijskih, a posebice digitalnih tehnologija te društvenim, tehnološkim, organizacijskim i poslovnim aspektima njezine primjene u dinamičnom poslovnom okruženju. Objasnit će se trendovi digitalne ekonomije i analizirati okviri i modeli pomoću kojih osnovne i napredne digitalne tehnologije omogućuju organizacijama povećanje produktivnosti, efikasnosti i konkurentnosti i utječu na promjene u poslovanju. Predmet omogućava holističko razumijevanje kako moderna digitalna tehnologija utječe na poslovanje i pomoću kojih metoda je moguće provoditi organizacijske promjene, osobito u području digitalne transformacije poslovanja. Istraživat će se i analizirati čimbenici koji utječu na uspjeh digitalne transformacije poslovanja, kao svjesno vođene preobrazbe poslovanja uz pomoć strateške primjene digitalnih tehnologija. Ciljevi kolegija su: Upoznati trendove digitalne ekonomije i metodologije digitalne transformacije poslovanja Integrirati tehnološka i poslovna znanja i menadžerske i liderske vještine u provedbi digitalne transformacije poslovanja Objasniti metode i okvire strateškog upravljanja IT-om i digitalnom tehnologijom Objasniti metode i okvire strateške analize poslovanja i analize poslovnih modela i analizirati utjecaj IT-a i digitalnih tehnologija na poslovanje

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Nositelji

Prof. dr. sc.
Mario Spremić

Izvedba

ID 209131
4 ECTS