Sigurnost elektroničkog poslovanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Sustavi za elektroničko poslovanje omogućuju tvrtkama da fleksibilnije povežu unutarnje i vanjske sustave za obradu podataka, da učinkovitije posluju s dobavljačima i kupcima te tako povećaju produktivnost. Da bi stupanj korištenja sustava za elektroničko poslovanje bio što veći, korisnici moraju prvo steći povjerenje u te sustave. Stoga se velika pozornost pri izgradnji sustava za elektroničko poslovanje mora posvetiti sigurnosti sustava. Studenti će se na ovom kolegiju prvo upoznati s osnovnim konceptima elektroničkog poslovanja: s definicijom pojmova i tipova elektroničkog poslovanja. Upoznat će se zatim s tehnologijama koje su bitne za realizaciju sustava za elektroničko poslovanje. Fokus će biti na jezicima i normama vezanim za Extensible Markup Language (XML) i na tehnologijama usluga weba. Automatizacija poslovnih procesa dobavnog lanca predstavlja najvažniju primjenu elektroničkog poslovanja. U to je uključeno kreiranje, provjera valjanosti, razmjena i arhiviranje elektroničkih poslovnih dokumenata, kao što su e-narudžba i e-račun. S gledišta sigurnosti takvog sustava, potrebno je, kao prvo, osigurati sigurnost baza podataka i web-aplikacija. Posebnu pozornost treba posvetiti identifikaciji i autentifikaciji te osiguranju integriteta elektroničkih poruka pri njihovoj razmjeni s poslovnim partnerima. Stoga su važne teme: elektronički identitet, elektronički potpis, vremenski žig te sigurnost usluga weba. Studenti će se također upoznati sa sigurnosnim problemima u različitim vrstama sustava za elektroničko plaćanje, kao i s mehanizmima potrebnim za poboljšanje razine sigurnosti tih sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Allums S. (2014.), Designing Mobile Payment Experiences: Principles and Best Practices for Mobile Commerce, O'Reilly Media
Gomzin S. (2014.), Hacking Point of Sale: Payment Application Secrets, Threats, and Solutions, Wiley
Lerner T. (2013.), Mobile Payment, Springer Vieweg
Papazoglou, M. P (2006.), e-Business: Organizational and Technical Foundations, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 155001
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje