Sigurnost elektroničkog poslovanja

Opis predmeta

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija, a pogotovo Interneta, omogućio je razvoj i korištenje sustava za elektroničko poslovanje. Ti sustavi omogućuju tvrtkama da fleksibilnije povežu unutarnje i vanjske sustave za obradu podataka, da učinkovitije posluju s dobavljačima i kupcima te tako povećaju produktivnost. Da bi stupanj korištenja sustava za elektroničko poslovanje bio što veći, korisnici moraju prvo steći povjerenje u te sustave. Stoga se velika pozornost pri izgradnji sustava za elektroničko poslovanje mora posvetiti sigurnosti sustava. Studenti će se na ovom kolegiju prvo upoznati s osnovnim konceptima elektroničkog poslovanja: s definicijom pojmova i tipova elektroničkog poslovanja. Upoznat će se zatim s tehnologijama koje su bitne za realizaciju sustava za elektroničko poslovanje. Fokus će biti na jezicima i normama vezanim za Extensible Markup Language (XML) i na tehnologijama usluga web. Automatizacija poslovnih procesa dobavnog lanca predstavlja najvažniju primjenu elektroničkog poslovanja. U to je uključeno kreiranje, provjera valjanosti, razmjena i arhiviranje elektroničkih poslovnih dokumenata, kao što su e-narudžba i e-račun. S gledišta sigurnosti takvog sustava, potrebno je, kao prvo, osigurati sigurnost baza podataka i web-aplikacija. Posebnu pozornost treba posvetiti identifikaciji i autentifikaciji te osiguranju integriteta elektroničkih poruka pri njihovoj razmjeni s poslovnim partnerima. Stoga su važne teme: elektronički identitet, elektronički potpis, vremenski žig te sigurnost usluga weba. Studenti će se također upoznati sa sigurnosnim problemima u različitim vrstama sustava za elektroničko plaćanje, kao i s mehanizmima potrebnim za poboljšanje razine sigurnosti tih sustava. Preduvjet su znanja stečena na diplomskom studiju.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički studij
Post-graduate spec. study
Poslijediplomski specijalistički studij
Post-graduate spec. study
Poslijediplomski specijalistički studij
Post-graduate spec. study
Poslijediplomski specijalistički studij
Post-graduate spec. study

Izvedba

ID 155001
  Zimski semestar
6 ECTS