Upravljanje troškovima projekta

Opis predmeta

Ni jedna organizacija ne raspolaže neograničenim vremenom, financijskim sredstvima ili drugim resursima. Zbog toga se upravljanje troškovima koristi kako za procjenu koristi i troškova projekta u odnosu na druge potencijalne projekte tako i za nadziranje i kontrolu provedbe pokrenutog projekta. Predmet obuhvaća znanja iz područja procjene troškova, upravljanja troškovima te financiranja i izrade proračuna projekta. Dio predmeta koji obrađuje procjenu troškova pruža sveobuhvatan pregled postupaka procjene kao što primjerice su procjena analogijom, parametarska procjena i procjena s dna prema gore. Predmet zatim upoznaje s načelima i metodom upravljanja vrijednošću stvarno obavljenog posla (Earned Value Management), uključujući definiranje i uspostavljanje opsega projekta, vremenskog rasporeda i rasporeda troškova projekta usklađenih s očekivanjima menadžmenta i/ili naručitelja projekta. Predmet poučava kako uspostaviti realnu osnovicu i temeljem nje procijeniti izvršenje na kraju projekta, kako projekt održati unutar planiranog proračuna i rasporeda. Također, primjenu strategija za učinkovito praćenje, mjerenje i kontrolu troškova i vremenskog rasporeda te uspostavu standarda i metrike projekta za mjerenje uspjeha projekta i rezultata predviđanja. Konačno, dio predmeta koji se odnosi na izradu proračuna razmatra procese izrade proračuna, te nadzora i kontrole izvršenja proračuna. Također iznosi kratki pregled osnova računovodstva i financija.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Izvedba

ID 181877
  Ljetni semestar
6 ECTS