Revizija sigurnosti informacijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Informacijski sustavi predstavljaju okosnicu modernog poslovanja jer brzo i automatizirano provode poslovne transakcije i omogućuju efikasnije i konkurentnije poslovanje. Što se informacije i informacijski sustavi intenzivnije koriste u poslovanju, više je pozornosti potrebno posvetiti sustavnim mjerama kontrole, nadzora i provjere sigurnosti. Efikasni i djelotvorni informacijski sustavi se redovito trebaju podvrgavati unutarnjoj i vanjskoj reviziji, odnosno provjeri njihove učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti. Razvoj sustava informacijske sigurnosti treba počivati na relevantnoj procjeni rizika i njihovu utjecaju na poslovanje, pri čemu pri razmatranju kontrolnih protumjera u obzir treba uzeti regulatorne, ekonomske, financijske, tehnološke, metodološke i ostale razloge. Upravo iz tih razloga problemu informacijske sigurnosti potrebno je pristupati holistički i cjelovito, uz detaljnu ekonomsku analizu i procjenu ulaganja. Kao i kod bilo koje vrste ulaganja u informatiku, ulaganju u informacijsku sigurnost treba prethoditi detaljna ekonomska analiza uz studiju izvedivosti i dugoročno održivu strategiju.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Mario Spremić (2017.), Sigurnost i revizija informacijskih sustava u okruženju digitalne ekonomije, Ekonomski fakultet Zagreb
Vacca R.J. (2014.), Cyber Security and IT Infrastructure Protection, Elsevier
Dhillon, G. (2014.), Essentials of Cyber Security, Paradigm Books
Panian, Ž., Spremić, M. (2007.), Korporativno upravljanje i revizija informacijskih sustava, Zgombić i partneri

Za studente

Izvedba

ID 155003
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik