Revizija sigurnosti informacijskih sustava

Opis predmeta

Informacijski sustavi predstavljaju okosnicu modernog poslovanja jer brzo i automatizirano provode poslovne transakcije i omogućuju efikasnije i konkurentnije poslovanje. Što se informacije i informacijski sustavi intenzivnije koriste u poslovanju, više je pozornosti potrebno posvetiti sustavnim mjerama kontrole, nadzora i provjere sigurnosti. Efikasni i djelotvorni informacijski sustavi se redovito trebaju podvrgavati unutarnjoj i vanjskoj reviziji, odnosno provjeri njihove učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti. Razvoj sustava informacijske sigurnosti treba počivati na relevantnoj procjeni rizika i njihovu utjecaju na poslovanje, pri čemu pri razmatranju kontrolnih protumjera u obzir treba uzeti regulatorne, ekonomske, financijske, tehnološke, metodološke i ostale razloge. Upravo iz tih razloga problemu informacijske sigurnosti potrebno je pristupati holistički i cjelovito, uz detaljnu ekonomsku analizu i procjenu ulaganja. Kao i kod bilo koje vrste ulaganja u informatiku, ulaganju u informacijsku sigurnost treba prethoditi detaljna ekonomska analiza uz studiju izvedivosti i dugoročno održivu strategiju.

Studijski programi

Post-graduate spec. study

Nositelji

Prof. dr. sc.
Mario Spremić

Izvedba

ID 155003
  Ljetni semestar
6 ECTS