Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  Portfoliji Djelatnika

  E-mail:
  Zavod/služba:

  Davor Pismarović, mag. ing.

  Viši laborant 2. vrste, Zavod za visoki napon i energetiku

  Lokacija:
  Telefon:
  Telefon kućni:
  E-mail: