Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Davor Škrlec

  Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Životopis

  Redoviti profesor FER-a, zaposlen na Zavodu za visoki napon i energetiku od 1987. godine. Rođen 1. siječnja 1963. godine u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Državljanin je Republike Hrvatske i hrvatske je narodnosti. Osnovnu i srednju školu (MIOC) završio je u Zagrebu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine na smjeru Energetika, usmjerenje Izgradnja i pogon elektroenergetskog sustava, a na smjeru Nuklearna energetika diplomirao je iste godine s naglaskom na znanstveno-istraživačkom radu. Za ostvareni uspjeh tijekom studija nagrađen je brončanom plaketom "Josip Lončar". Poslijediplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu upisao je u studenom 1987. te ga je završio 25. travnja 1990. obranom magistarskog rada Neki heuristički postupci u optimalnom planiranju razdjelnih elektroenergetskih mreža (mentor prof.dr.sc. Slavko Krajcar). Doktorsku disertaciju Planiranje razdjelnih mreža genetskim algoritmima (mentor prof.dr.sc. Slavko Krajcar) obranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 11. srpnja 1996. Odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 1996. godine dodijeljena mu je srebrna plaketa "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju.

  Od 4. siječnja 1987. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, Zavodu za visoki napon i energetiku najprije u zvanju zavodskog suradnika, a zatim od rujna 1987.  do lipnja 1997. u zvanju asistenta. U lipnju 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent, u travnju 2002. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor te u veljači 2007. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni i stručni rad dr.sc. Davora Škrleca obuhvaća problematiku planiranja i pogona elektroenergetskih mreža, integraciju obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje u elektroenergetski sustav, te primjenu geografskih informacijskih sustava (GIS) u elektrotehnici i računarstvu.

  U razdoblju od 1994. - 2000. bio je urednik web stranica FER-a koje su više puta nagrađivane od informatičkih časopisa BUG i VIDI. U istom periodu bio je stalni suradnik stručnog časopisa BUG, te je koautor tri stručne knjige iz područja informacijskih tehnologija i primjene računala. U akademskoj godini 2004/2005. završio je CARNet E-learning akademiju, program  „E-learning Management and Planning“ te dobio certifikat E-learning menadžer. U razdoblju 2006.-2010. bio je predsjednik Odbora za e-učenje FER-a i član sveučilišnog povjerenstva za e-učenje. Od 2010. je predsjednik Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje FER-a. Koautor je dvije znanstvene knjige i poglavlja u dvije znanstvene knjige, pedesetak međunarodno objavljenih znanstvenih radova i nekoliko desetaka stručnih radova, stručnih studija i stručnih ekspertiza. Bio je recenzent za jednu stručnu knjigu i tri znanstvene knjige koje su prihvaćene kao sveučilišni udžbenici Voditelj je dva domaća znanstvena projekta, suradnik u dva međunarodna istraživačka projekta i jednom domaćem istraživačkom projektu. Bio je voditelj međunarodnog projekta IIP UNESCO iz primjene GIS-a u lokalnoj upravi, te sudjelovao u nekoliko međunarodnih projekata (UNIDO, IAEA), te  Aktivno sudjeluje u izvođenju stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom u Hrvatskoj u svojstvu voditelja ili suradnika. Član je nekoliko stručnih organizacija u kojima obavlja ili je obavljao upravne funkcije: IEEE Hrvatska sekcija, HO CIGRE, HO CIRED, Hrvatsko nuklearno društvo, AGISEE. U IEEE Hrvatska sekcija obavljao je u razdoblju od njezina osnivanja 1991. godine do 2004. funkciju tajnika i blagajnika Sekcije, a trenutačno je predsjednik Odjela za obrazovanje. U HO CIGRE član je Studijskog odbora C6 za Distribucijske mreže i distribuiranu proizvodnju, a u HO CIRED koji je osnovan 3. svibnja 2006. predsjedavajući je ogranka za Distribuiranu proizvodnju. Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno njemačkim. 

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Profesionalni interesi i članstva

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1986.
  Godina magistriranja:
  1990.
  Godina doktoriranja:
  1996.
  Na zavodu od:
  1987.

  Hobiji i osobni interesi

  planinarenje, bicikl, fotografija i video