Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Davor Škrlec

  Redoviti profesor, Zavod za visoki napon i energetiku

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Životopis

  Redoviti profesor FER-a, zaposlen na Zavodu za visoki napon i energetiku od 1987. godine. Rođen 1. siječnja 1963. godine u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Državljanin je Republike Hrvatske i hrvatske je narodnosti. Osnovnu i srednju školu (MIOC) završio je u Zagrebu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine na smjeru Energetika, usmjerenje Izgradnja i pogon elektroenergetskog sustava, a na smjeru Nuklearna energetika diplomirao je iste godine s naglaskom na znanstveno-istraživačkom radu. Za ostvareni uspjeh tijekom studija nagrađen je brončanom plaketom "Josip Lončar". Poslijediplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu upisao je u studenom 1987. te ga je završio 25. travnja 1990. obranom magistarskog rada Neki heuristički postupci u optimalnom planiranju razdjelnih elektroenergetskih mreža (mentor prof.dr.sc. Slavko Krajcar). Doktorsku disertaciju Planiranje razdjelnih mreža genetskim algoritmima (mentor prof.dr.sc. Slavko Krajcar) obranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 11. srpnja 1996. Odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 1996. godine dodijeljena mu je srebrna plaketa "Josip Lončar" za posebno istaknutu doktorsku disertaciju.

  Od 4. siječnja 1987. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, Zavodu za visoki napon i energetiku najprije u zvanju zavodskog suradnika, a zatim od rujna 1987.  do lipnja 1997. u zvanju asistenta. U lipnju 1997. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent, u travnju 2002. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor te u veljači 2007. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na Zavodu za visoki napon i energetiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni i stručni rad dr.sc. Davora Škrleca obuhvaća problematiku planiranja i pogona elektroenergetskih mreža, integraciju obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje u elektroenergetski sustav, te primjenu geografskih informacijskih sustava (GIS) u elektrotehnici i računarstvu.

  U razdoblju od 1994. - 2000. bio je urednik web stranica FER-a koje su više puta nagrađivane od informatičkih časopisa BUG i VIDI. U istom periodu bio je stalni suradnik stručnog časopisa BUG, te je koautor tri stručne knjige iz područja informacijskih tehnologija i primjene računala. U akademskoj godini 2004/2005. završio je CARNet E-learning akademiju, program  „E-learning Management and Planning“ te dobio certifikat E-learning menadžer. U razdoblju 2006.-2010. bio je predsjednik Odbora za e-učenje FER-a i član sveučilišnog povjerenstva za e-učenje. Od 2010. je predsjednik Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje FER-a. Koautor je dvije znanstvene knjige i poglavlja u dvije znanstvene knjige, pedesetak međunarodno objavljenih znanstvenih radova i nekoliko desetaka stručnih radova, stručnih studija i stručnih ekspertiza. Bio je recenzent za jednu stručnu knjigu i tri znanstvene knjige koje su prihvaćene kao sveučilišni udžbenici Voditelj je dva domaća znanstvena projekta, suradnik u dva međunarodna istraživačka projekta i jednom domaćem istraživačkom projektu. Bio je voditelj međunarodnog projekta IIP UNESCO iz primjene GIS-a u lokalnoj upravi, te sudjelovao u nekoliko međunarodnih projekata (UNIDO, IAEA), te  Aktivno sudjeluje u izvođenju stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom u Hrvatskoj u svojstvu voditelja ili suradnika. Član je nekoliko stručnih organizacija u kojima obavlja ili je obavljao upravne funkcije: IEEE Hrvatska sekcija, HO CIGRE, HO CIRED, Hrvatsko nuklearno društvo, AGISEE. U IEEE Hrvatska sekcija obavljao je u razdoblju od njezina osnivanja 1991. godine do 2004. funkciju tajnika i blagajnika Sekcije, a trenutačno je predsjednik Odjela za obrazovanje. U HO CIGRE član je Studijskog odbora C6 za Distribucijske mreže i distribuiranu proizvodnju, a u HO CIRED koji je osnovan 3. svibnja 2006. predsjedavajući je ogranka za Distribuiranu proizvodnju. Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno njemačkim. 

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Components, packaging, and manufacturing technology
   Environmentally friendly manufacturing techniques
  • Computers and information processing
   Computer aided instruction Learning management systems Green computing Mathematics computing Power engineering computing Power system analysis computing Publishing Scientific computing Web sites World Wide Web Google Internet Network theory (graphs) Data processing Open systems Open Access Public domain software Open Educational Resources
  • Education
   Adaptive learning Career development  Continuing education Jobs listings Mentoring Education courses Curriculum development Open Educational Resources Educational institutions Educational programs Accreditation Continuing education Pre-college programs Scholarships Self-study courses Seminars Webinars STEM Tutorials Educational technology Computer aided instruction Learning management systems Courseware Electronic learning Mobile learning Engineering education Biomedical engineering education Communication engineering education Computer science education Control engineering education Electrical engineering education Electronics engineering education Engineering students Physics education Power engineering education Student experiments Systems engineering education Training Certification Industrial training Management training On the job training Qualifications Vocational training
  • Engineering – general
   Electrical engineering Electrical engineering computing Environmental engineering Research and development Standards
  • Engineering management
   Business Business data processing Business intelligence Entrepreneurship Industrial relations Management Asset management Best practices Business continuity Business process management Business process re-engineering Communication system operations and management Conference management Content management Contingency management Contract management Contracts Customer relationship management Decision making Dependability management Distributed management Enterprise resource planning Facilities management Financial management Governmental factors Human resource management Information management Interface management International collaboration Knowledge management Marketing management Organizational aspects Outsourcing  Process planning Production management Program management Project management Public relations Quality management Requirements management Research and development management Resource management Risk analysis Safety management Security management Storage management Supply chain management Technical management Technology management Operations research Inventory control Virtual enterprises Organizations BNSC Companies Government Sociotechnical systems Commercialization Consortia Economics Costs Cost benefit analysis Econometrics Economic forecasting Economic indicators Share prices Electronic commerce Environmental economics Carbon tax Exchange rates Fuel economy International trade Macroeconomics Privatization Microeconomics Economies of scale Industrial economics Monopoly Oligopoly Power generation economics Electricity supply industry deregulation Profitability Stock markets Supply and demand Trade agreements Venture capital Virtual enterprises Innovation management Creativity Legal factors Copyright protection Intellectual property Software protection Law Censorship Commercial law Consumer protection Contract law Criminal law Employment law Forensics Law enforcement Patent law Trademarks Patents Product liability Warranties Software protection Trademarks Market research Planning Meeting planning Schedules Strategic planning Technical planning Technology planning Product development Graphical user interfaces Avatars Product customization Product life cycle management Prognostics and health management Software product lines Time to market Project engineering Scheduling Adaptive scheduling Dynamic scheduling Job shop scheduling Single machine scheduling Research and development management  Innovation management Creativity Research initiatives Software development management Agile software development Scrum (Software development) Model-driven development
  • Geoscience and remote sensing
   Environmental factors Biosphere Ecology Ecosystems Wetlands Environmental economics Carbon tax Environmental monitoring Global warming Green products Green buildings Green cleaning Pollution Air pollution Industrial pollution Land pollution Oil pollution Radioactive pollution Thermal pollution Urban pollution Water pollution Geographic information systems Geospatial analysis Gunshot detection systems Geophysical measurement techniques Geophysical image processing Geophysical measurements Geodesy Level measurement Sea measurements Geoacoustic inversion Seismic measurements Geophysical signal processing Geoscience Antarctica South Pole Arctic North Pole Atmosphere Air quality Atmospheric modeling Atmospheric waves Biosphere Continents Africa Asia Australia Europe North America South America Cyclones Hurricanes Tropical cyclones Earth Earthquakes Earthquake engineering Forestry Geochemistry Geoengineering Geography Rural areas Urban areas Geology Minerals Rocks Geophysics EMTDC Extraterrestrial phenomena Geodynamics Geophysics computing Meteorology Moisture Seismology Surface waves Well logging Ice Ice shelf Ice surface Ice thickness Sea ice Lakes Land surface Levee Meteorological factors Oceanography Oceans Ocean salinity Ocean temperature Sea coast Sea floor Sea level Sea surface  Tides Rivers Sediments Soil Soil moisture Soil properties Soil texture Tornadoes Tsunami Volcanoes Planetary volcanoes Volcanic activity Volcanic ash Wetlands Land surface temperature Photometry Radar Airborne radar Bistatic radar Cognitive radar Doppler radar Ground penetrating radar Laser radar Meteorological radar Millimeter wave radar Multistatic radar MIMO radar Passive radar Radar applications Radar countermeasures Radar detection Radar imaging Radar measurements Radar polarimetry Radar remote sensing Radar tracking Radar clutter Radar cross-sections Radar equipment Radar theory Spaceborne radar Spread spectrum radar Synthetic aperture radar Inverse synthetic aperture radar Polarimetric synthetic aperture radar Ultra wideband radar Radiometry Microwave radiometry Radiometers Spectroradiometers Remote sensing Hyperspectral sensors Hyperspectral imaging Passive microwave remote sensing Remote monitoring Terrain mapping Digital elevation models Terrestrial atmosphere Clouds Global warming Ionosphere Magnetosphere Vegetation mapping
  • IEEE organization
   IEEE activities IEEE Educational activities IEEE Professional activities IEEE entities IEEE Sections IEEE Societies  IEEE members
  • Industry applications
   Environmental management Biodegradation Land use planning Pest control Pollution control Recycling Renewable energy sources Sustainable development Waste management Waste disposal Waste handling Waste recovery Waste reduction Industries Agriculture Greenhouses Coal industry Computer industry Construction Green buildings Electrical engineering industry Manufacturing industries Aerospace industry Electrical products industry Power industry Electrical equipment industry Electricity supply industry Power system interconnection Electric machines Power system security
  • Intelligent transportation systems
   Geographic information systems Geospatial analysis Smart transportation
  • Mathematics
   Algorithms Graph theory Numerical analysis Optimization Probability Set theory Simulated annealing Stochastic processes
  • Oceanic engineering and marine technology
   Marine navigation Marine technology Marine equipment Marine transportation Marine vehicles Underwater cables Underwater communication Underwater equipment Rebreathing equipment Underwater structures Underwater technology Underwater communication Underwater equipment Underwater structures Ocean temperature Oceanographic techniques Water pollution Marine pollution
  • Power engineering and energy
   Electric variables control Current control Electric current control Electrical ballasts Gain control Power control Power system control Bidirectional power flow Load flow control SCADA systems Reactive power control Voltage control Automatic voltage control Energy Energy barrier Energy capture Energy consumption Energy conversion Atomic batteries Batteries Fuel cells Motors Photovoltaic cells Potential well Solar heating Thermoelectricity Waste heat Energy dissipation Energy exchange Inductive charging Energy harvesting Nanogenerators Energy management Demand-side management  Energy conservation Energy efficiency Load management Transactive energy Energy resources Fuels Geothermal energy Nuclear fuels Solar energy Wave power Wind energy Wind farms Energy states Effective mass Orbital calculations Surface states Energy storage Batteries Flywheels Fuel cells Hydrogen storage Supercapacitors Superconducting magnetic energy storage Power engineering Ferroresonance High-voltage techniques Power engineering computing Power system simulation Power generation Automatic generation control Cogeneration Distributed power generation Geothermal power generation Hydroelectric power generation ...Hydroelectric-thermal power generation Microhydro power Picohydro power Magnetohydrodynamic power generation Nuclear power generation Atomic batteries Fission reactors Fusion power generation Power generation control Power generation dispatch Power generation planning Solar power generation Maximum power point trackers Photovoltaic systems Solar panels Trigeneration Turbomachinery Turbines Turbogenerators Wind energy generation Wind energy integration Wind power generation Power systems Hybrid power systems Industrial power systems Power distribution Power distribution faults Power distribution lines Power grids Microgrids Smart grids Power supplies Battery chargers Charging stations Current supplies Emergency power supplies Inductive charging Islanding Power demand Power quality Power system restoration Switched mode power supplies Traction power supplies Umbilical cable Power system analysis computing Power system dynamics Power system economics Power system faults Power system harmonics Power harmonic filters Power system management Load flow Power system measurements Meter reading Power system planning Power demand Power system protection Electrical safety Substation protection Surge protection Power system reliability Power system stability Power transmission Common Information Model (electricity)  Flexible AC transmission systems HVDC transmission Inductive power transmission Static VAr compensators Transmission lines Wireless power transmission PSCAD Pulse power systems Pulsed power supplies Reactive power Substations Substation automation Substation protection Transformers Baluns Current transformers Flyback transformers Instrument transformers Phase transformers Power transformers Pulse transformers Uninterruptible power systems Wind energy integration
  • Professional communication
   Collaboration Collaborative tools Call conference Collaborative software Videoconferences Discussion forums Teamwork Virtual groups Communication aids Communication effectiveness Communication symbols Semiotics Pragmatics Semantics Syntactics Context Databases Database systems Audio databases Deductive databases Image databases Indexes Multimedia databases NoSQL databases Object oriented databases Query processing Deductive databases Distributed databases Image databases Image retrieval  Multimedia databases Object oriented databases Relational databases Spatial databases Transaction databases Itemsets Visual databases Global communication Cross-cultural communication Geographic information systems Geospatial analysis Gunshot detection systems Grammar Information analysis Decision analysis Indexing Information resources Information retrieval Blogs Content-based retrieval Dimensionality reduction Hypertext systems Information filtering Information filters Recommender systems Information rates Music information retrieval Online services Online banking Search engines Search methods Keyword search Metasearch Search problems Semantic search Web search Social network services Computer mediated communication Facebook Flickr LinkedIn MySpace Second Life Twitter YouTube Tagging Tag clouds Taxonomy Terminology Dictionaries Video sharing Facebook MySpace YouTube Vocabulary Web sites Facebook MySpace Uniform resource locators Web design YouTube Information science Information services Ask IEEE Dictionaries Document delivery Ask IEEE Encyclopedias Libraries Software libraries Teletext Videotex Wikipedia Information systems Data systems Data acquisition Data centers Data compression Data conversion Data engineering Data handling Data processing Data storage systems Data warehouses Database systems Audio databases Deductive databases Image databases Indexes Multimedia databases NoSQL databases Object oriented databases Query processing Distributed information systems Distributed management Publish-subscribe Identity management systems Informatics Biomedical informatics Cognitive informatics Neuroinformatics Information architecture  Information management Common Information Model (computing) Common Information Model (electricity) Competitive intelligence Digital preservation Document handling Information security Information sharing Knowledge transfer Information processing Electronic healthcare Informatics Information exchange Sonification Management information systems Portals Medical information systems Electronic medical records Information technology Bring your own device Information and communication technology Ambient assisted living Information representation Printing Digital printing Ink jet printing Teleprinting Three-dimensional printing Semantic technology Service computing Telematics Universal Serial Bus Manuals Meetings Conferences Oral communication Public speaking Speech Plagiarism Portfolios Professional societies Public speaking Rhetoric Writing Abstracts Bibliographies Biographies Autobiographies Dictionaries Documentation Grammar Readability metrics Resumes Reviews Thesauri
  • Reliability
   Availability Fault diagnosis Dissolved gas analysis Fault location Fault tolerance Fault tolerant control Redundancy Fluctuations Integrated circuit reliability Maintenance Maldistribution Materials reliability Reliability engineering Reliability theory Robustness Semiconductor device reliability Software reliability Stability Circuit stability Robust stability Stability analysis Stability criteria Thermal stability Telecommunication network reliability Diversity schemes
  • Science – general
   Biodiversity Electricity Geoscience
  • Social implications of technology
   Environmental factors Biosphere Ecology Ecosystems Environmental economics Environmental monitoring Global warming Green products Pollution Ethical aspects Ethics Globalization International relations Peace technology  Social factors Sustainable development Technology
  • Computational and artificial intelligence
   Learning systems Evolutionary computation Genetic algorithms
  • Electronic design automation and methodology
   Design tools Graphics Green design Ecodesign Green computing

  Profesionalni interesi i članstva

  Osobni podaci

  URL službenih stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  1986.
  Godina magistriranja:
  1990.
  Godina doktoriranja:
  1996.
  Na zavodu od:
  1987.

  Hobiji i osobni interesi

  planinarenje, bicikl, fotografija i video