Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom  prof. dr. sc. Tomislav Tomiša

  U mirovini, Zavod za visoki napon i energetiku

  Methodology Presentation for the Configuration Optimization of Hybrid Electrical Energy Systems

  Žigman, Dubravko ; Tomiša, Tomislav ; Osman, Krešimir
  Znanstveni i pregledni radovi, 2023.
  Energies

  A linear model of a stationary solar panel-charged battery voltage in relation to insolation predictors

  Žigman, Dubravko ; Meštrović Krešimir ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
  38. skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem: Automatizacija u prometu 2018 = 38th Conference on Transportation Systems with International Participation: Automation in Transportation 2018

  Primjena upravljanja energijom u industrijskim mikromrežama u uvjetima slobodnog tržišta

  Perić, Mario ; Plavšić, Tomislav ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
  13. savjetovanje BH K CIGRÉ

  Upravljanje energijom u industrijskim mikromrežama u tržišnim uvjetima

  Perić, Mario ; Tomšić, Željko ; Tomiša, Tomislav ; Galešić, Jelena
  Stručni radovi, 2016.
  Bosanskohercegovačka elektrotehnika

  Sun trajectory modeling for specific location using PV measured data

  Petrović, Igor ; Šimić, Zdenko ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
  Przegląd elektrotechniczny

  Load Forecast of a University Building for Application in Microgrid Power Flow Optimization

  Gulin, Marko ; Vašak, Mario ; Banjac, Goran ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
  IEEE International Energy Conference, EnergyCon

  A Model for the Efficient Use of Electricity Produced From Renewable Energy Sources for Electric Vehicle Charging

  Strnad, Ivan ; Škrlec Davor ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
  International Youth Conference on Energy 2013

  Sustavi za trajni nadzor kvalitete napona u distributivnim mrežama

  Tomiša, Tomislav
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
  IEEE MIPRO 2012, Jubilee 35th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics

  Višekanalni uređaj za analizu opterećenja i kvalitetu napona

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  , 2012.

  Automated photovoltaic panel positioning device for solar radiation monitoring

  Tomiša, Tomislav ; Šimić, Zdenko ; Dedeić, Dejan
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  34-th International Convention MIPRO 2011

  Integration of Power Quality Monitoring System in Croatian Distribution Network

  Capuder, Tomislav ; Periša, Ivan ; Hrkec, Dinko ; Zidar, Matija ; Tomiša, Tomislav ; Škrlec, Davor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  International Conference on Electricity Distribution (21 ; 2011)

  Koncept sustava za praćenje kvalitete električne energije kao dijela distribucijske automatizacije

  Periša, Ivan ; Tomiša, Tomislav ; Škrlec, Davor
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2011.
  10. Savjetovanje HRO CIGRE

  Mjerenje induciranih napona na dalekovodima PrP Osijek

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Havelka, Juraj ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2011.

  Nadogradnja sustava vođenja i informacijskih sustava HEP - operatora distribucijskog sustava d.o.o. - implementacija sustava nadzora kvalitete električne energije

  Škrlec, Davor ; Baranović, Mirta ; Tomiša, Tomislav ; Mekterović, Igor ; Capuder, Tomislav ; Zidar, Matija
  , 2010.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja TE Sisak

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje
  , 2010.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja TS 35/10 kV Veliki Grđevac

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje
  , 2010.

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS Đurđevac te analiza predviđenog načina uzemljenja neutralne točke 10(20) kV mreže

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje
  , 2010.

  Dynamic analysis oe 220 V DC auxiliary system in power plant using different mathematical models

  Škare, Javor ; Tomiša, Tomislav ; Mesić, Miroslav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  2nd International Conference on Engineering, Energy and Electrical Drives

  Susatav za nadzor opterećenja hotela Babin kuk - Dubrovnik

  Tomiša, Tomislav ; Dajević, Dubravko
  , 2009.

  Snimanje parametara kvalitete opskrbe električnom energijom

  Tomiša, Tomislav
  , 2009.

  Inter-Area Oscillations Damping Using Dynamic Breaking and Phasor Measurements

  Huseinbasic Edin ; Kuzle Igor ; Tomisa Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  2009 Power Systems Conference & Exposition

  Inter-Area Oscillations Damping using Dynamic Braking and Phasor Measurements

  Huseinbašić, Edin ; Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
  PSCE 2009

  Međudjelovanje prijenosne mreže i elektrana u uvjetima otvorenog tržišta električne energije

  Tešnjak, Sejid ; Marangunić, Ljubo ; Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor
  , 2009.

  Tipski ispitani niskonaponski razvodni ormari i forme unutarnjeg odvajanja

  Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  Dani ovlaštenih inženjera elektrotehnike

  Elektroenergetsko napajanje postojećih objekata MUP-a

  Tomiša, Tomislav ; Dajević, Dubravko
  , 2008.

  Sustav daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava Bjelovar

  Tomiša, Tomislav ; Dajević, Dubravko
  , 2008.

  Multipurpose Marine Buoy

  Tomiša, Tomislav ; Krajcar, Slavko ; Pinezić, Damir
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
  50th International Symposium ELMAR 2008

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja TE Tuzla

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2008.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja gornjeg horizonta RHE Velebit

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2008.

  Mjerenje kapacitivnih struja u TS 35/10(20) kV Ivanić Grad

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  , 2007.

  Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava u novim tržišnim uvjetima

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
  Savjetovanje HRO Cigre (8 ; 2007)

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE "Miljacka"

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2007.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE Golubić

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2007.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE Krčić

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2007.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE Đale

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid ; Bošnjak, Darjan ; Pandžić, Hrvoje
  , 2007.

  Višenamjenski MORSE sustav realiziran digitalnim radijskim modemima

  Tomiša, Tomislav ; Grga, Vinko ; Bakarić, Siniša
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
  29. međunarodni skup MIPRO 2006

  MORSE – (engl. MOdems for Radio-based SystEms) Inteligentni radijski sustavi namijenjeni za prijenos digitalnih podataka u tehnički zahtjevnim/složenim višenamjenskim radijskim mrežama

  Tomiša, Tomislav ; Grga, Vinko ; Kekić, Josip ; Bakarić, Siniša
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2006.
  Sedmi simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema

  Nonlinear Digital Simulation Model of Hydroelectric Power Unit With Kaplan Turbine

  Brezovec, Miljenko ; Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
  IEEE Transactions on Energy Conversion

  Nekonvencionalni mjerni pretvarači

  Bičanić, Krunoslav ; Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi, 2006.
  Energija

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 35/10 kV Srb

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Medved, Ivan
  , 2006.

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 35/10 kV Ličko Lešće

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Medved, Ivan
  , 2006.

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 35/10 kV Donji Lapac

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante
  , 2006.

  Aspekti primjenjivosti HERA-inog nacrta Metodologije Tarifnog sustava za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom

  Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Mikuličić, Vladimir ; Kuzle, Igor ; Skok, Srđan ; Šerman, Nikola ; Bogdan, Željko ; Stegić, Milenko ; Duić, Neven ; Lončar, Dražen ; Tipurić, Darko ; Tušek, Boris ; Šimurina, Jurica ; Gelo, Tomislav ; Bilas, Vlatka ; Vukoja, Oriana
  , 2006.

  Nacrt Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki i Tarifnog sustava za distribuciju prorodnog plina, bez visine tarifnih stavki, te Studija o aspektima primjenjivosti Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, bez visine tarifnih stavki i Tarifnog sustava za distribuciju prorodnog plina, bez visine tarifnih stavki

  Tešnjak, Sejid ; Kuzle, Igor ; Marušić, Ante ; Tomiša, Tomislav ; Stegić, Milenko ; Tipurić, Darko ; Tušek, Boris ; Šimurina, Jurica ; Gelo, Tomislav ; Bilas, Vlatka ; Vukoja, Oriana ; Dekanić, Igor ; Golub, Miroslav ; Rajković, Damir ; Maurović, Lidia ; Karasalihović, Daria ; Kurevija, Tomislav
  , 2006.

  Simulation of Undervoltage Load Shedding to Prevent Voltage Collapse

  Klarić, Mario ; Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
  IEEE PowerTech 2005

  Razvoj uređaja za daljinski nadzor kvalitete električne energije

  Bičanić, Krunoslav ; Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi, 2005.
  Elektroenergetika

  Održavanje i tehničko nadziranje (monitoring) elektrana u uvjetima otvorenog tržišta električne energije

  Tešnjak, Sejid ; Marangunić, Ljubo ; Skok, Srđan ; Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor
  , 2005.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE Dubrava

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid
  , 2005.

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja HE Čakovec

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Tešnjak, Sejid
  , 2005.

  Automatizirano ispitivanje i čepljenje WWER parogeneratora pomoću vrtložnih struja

  Gržalja, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
  Energetska i procesna postrojenja

  Multi-objective optimization in electric power system - Overview of methods and experience

  Perić, Mario ; Kuljača, Ognjen ; Tomiša, Tomislav
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
  Southeastern Europe, USA, Japan and European Community Workshop on Research and Education in Control and Signal Processing

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 35/10 kV Bulinac

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Klarić, Mario
  , 2004.

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 35/10 kV Bjelovar3

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante
  , 2004.

  A Mathematical Model for Studying Power System Frequency Changes

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
  AFRICON'04

  Primarna ispitivanja sustava uzemljenja TE Sisak

  Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Marušić, Ante
  , 2004.

  Stochastic Model of Irradiation for the Analysis of Solar System

  Perić, Mario ; Tomiša, Tomislav ; Antonić, Radovan
  Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
  The 11th Mediterranean Conference on Control and Automation

  Parameters of power system relevant for frequency changes

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
  The 14th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development"

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 35/10 kV Rastovača

  Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante
  , 2003.

  Software package for the Technical Support Centre

  Tomiša, Tomislav ; Škanata, Dejan ; Sučić, Boris
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  4th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids

  Automatska sekundarna regulacija napona i jalove snage primjenom neuronskih mreža

  Plavšić, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2002.
  Peti simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema

  Measurements and Modelling of Crude Oil Heating Process

  Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid ; Kuzle, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  IASTED International Symposium Measurement and Control (MECO'2001)

  Rotirajuća pričuva u uvjetima tržišta električnom energijom

  Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2001.
  V. Savjetovanje hrvatskog komiteta CIGRE

  Visualization of the crude oil melting process

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid
  Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
  International journal for engineering modelling

  Automatsko sortiranje trupaca

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 2000.
  NI Dani Croatia 2000

  Energy audit in industry for demand-side management

  Zelić, Radoslav ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
  8th Annuall Power-Gen Asia

  Električna mjerenja na uzemljivačkom sustavu TS 20/10 kV Karlobag

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante
  , 2000.

  Centar 3: Snimanje opterećenja

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante
  , 2000.

  Centar 2: Snimanje opterećenja

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante
  , 2000.

  Sladovača: Snimanje opterećenja

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante
  , 2000.

  Papuča: Snimanje opterećenja

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante
  , 2000.

  Anchoring Winches Monitoring System

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1999.
  Electronics in Marine ELMAR `99

  Anchoring winches control system

  Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid ; Kuzle, Igor
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 1999.
  10th DAAAM International Symposium

  Upravljanje, regulacija i zaštita elektroenergetskog sustava

  Šodan, Milan ; Filipović, Vjekoslav ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante ; Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Dizdarević, Nijaz ; Erceg, Romina ; Zelić, Radoslav ; Skok, Srđan ; Havelka, Juraj
  Znanstveni i pregledni radovi, 1999.
  EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika

  Protection and Supply Transfer of Services Buses in Thermal Power Plant

  Marušić, Ante ; Tomiša, Tomislav ; Maljković, Zlatko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
  International Conference Electrical Drives and Power Electronics (10 ; 1998)

  Secondary Voltage Control Via Artificial Neural Networks

  Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1998.
  12th Conference of the Electric Power Supply Industry (12th CEPSI)

  Sustav za nadzor opterećenja

  Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1997.
  NI DAYS - EUROPE 97

  Sustav za nadzor broda

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1997.
  NI Days - Europe 97

  Sustavi za nadzor i upravljanje distribucijom električne energije

  Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1997.
  MIPRO "97

  Sustav za nadzor opterećenja

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  Drugi radovi u časopisima, 1997.
  Elektroinstalater

  Protokol o mjerenju napona dodira i koraka u TS 35/10(20) kV Đurđevac

  Marušić, Ante ; Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor
  , 1997.

  Intelligent High-Speed Transfer Unit Conception

  Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid ; Kuzle, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
  Second International Conference on Digital Power System Simulators "97 (ICDS"97)

  ESVARPC - An Expert System for Voltage And Reactive Power Control

  Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1997.
  Twenty-Ninth Annual North American Power Symposium (NAPS"97)

  DSP Based High-Speed Transfer Unit

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
  8th DAAAM International Symposium

  Automatic Secondary Var Control - Implementation of the Neural Network

  Kuzle, Igor ; Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid
  Sažeci u zbornicima i časopisima, 1997.
  8th DAAAM International Symposium

  MONITORING AND CONTROL SYSTEM ON YACHTS

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1996.
  38-th International Symposium Electronics i Marine

  POWER MEASUREMENT SYSTEM - PMS

  Tomiša, Tomislav ; Krovinović, Damir
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1996.
  38-th International Symposium Electronics i Marine

  Sigurnost napajanja vlastite potrošnje u termoenergetskim postrojenjima

  Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid ; Kuzle, Igor ; Tkalec, Mladen
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1996.
  2. međunarodno znanstveno stručno savjetovanje Energetska i procesna postrojenja

  Provedba mjerenja značajki uzemljivačkog sustava HE Zakučac

  Tomiša, Tomislav ; Marušić, Ante ; Kuzle, Igor ; Uglešić, Ivo
  , 1996.

  Supply Safety of Auxiliary Systems in Thermal Power Plants

  Tomiša, Tomislav ; Tešnjak, Sejid ; Kuzle, Igor ; Tkalec, Mirko
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1996.
  The 2nd International Scientific Symposium Power And Process Plants

  Identifikacija parametara hidrauličnog sustava u visokotlačnoj hidroelektrani

  Tomiša, Tomislav
  Doktorske disertacije, 1995.

  Digital Simulator for Transient Condition Analyses in Hydroelectric Power Plants

  Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1995.
  First International Conference on Digital Power System Simulators (ICDS '95)

  Preparing Procedures for Automatic Secondary Var Control Implementation

  Kuzle, Igor ; Tešnjak, Sejid ; Tomiša, Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1995.
  International Conference on Electrical Engineering ICEE'95

  Ispitivanje dinamičkog ponašanja EES-a CPS Molve

  Tomiša, Tomislav ; Kuzle, Igor
  , 1994.

  Simulation Model and Microprocessor System for Digital Control of Hydraulic System in a Hydroelectric Power Plant

  Šodan, Milan ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante ; Tomiša , Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1988.
  3rd International Symposium on System Analasys and Simulation

  Hydraulic System Dinamics in High-Pressure Derivational Hydro-Electric Power Plant

  Šodan, Milan ; Tešnjak, Sejid ; Marušić, Ante ; Tomiša , Tomislav
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1987.
  European Congress on Simulation

  Raspoloživost distributivne mreže

  Mikuličić, Vladimir ; Tomiša, Tomislav
  Drugi radovi u zbornicima skupova, 1981.
  XV. savjetovanje elektroenergetičara Jugoslavije

  Pouzdanost i raspoloživost distributivnih mreža

  Mikuličić, Vladimir ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi, 1981.
  Elektrotehnika : znanstveno-stručan časopis Hrvatskoga elektroinženjerskog saveza i udruženih izdavača

  Pouzdanost i raspoloživost distributivnih mreža

  Mikuličić, Vladimir ; Tomiša, Tomislav
  Stručni radovi u zbornicima skupova, 1981.
  1. savjetovanje o pouzdanosti u elektrotehnici

  Analiza pogona elektroenergetskog sistema 10 kV u INA Petrokemiji Kutina 2

  Tešnjak, Sejid ; Hebel, Zdravko ; Mikuličić, Vladimir ; Tomiša, Tomislav ; Debrecin, Nenad
  , 1980.

  Pouzdanost distributivnog elektroenergetskog sustava - proračun pouzdanosti i raspoloživosti distributivne mreže na elektroničkom računalu

  Mikuličić, Vladimir ; Tomiša, Tomislav ; Urbiha-Feuerbach, Mirjana
  , 1979.

  Pouzdanost distributivnog dijela elektroenergetskog sustava - o pogonskim podacima distributivne mreže

  Mikuličić, Vladimir ; Tomiša, Tomislav ; Urbiha-Feuerbach, Mirjana
  , 1979.

  Kompetencije

  • Control systems
   Automatic control Automatic generation control Digital control SCADA systems Supervisory control
  • Communications technology
   Internet of Things Machine-to-machine communications
  • Computers and information processing
   Power engineering computing Power system analysis computing
  • Consumer electronics
   Smart homes
  • Power engineering and energy
   Power system control Energy management Automatic generation control Distributed power generation Power generation control Industrial power systems Smart grids Power quality Power system harmonics Power system measurements Substation automation
  • Robotics and automation
   Building automation